Szczegóły aktualności:

Diagnoza zapotrzebowania na pomoc stypendialną

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 09-05-2019

Urząd marszałkowski planuje realizację projektu pozakonkursowego, który ma na celu podniesienie kluczowych kompetencji merytorycznych i społecznych uczniów lubuskich szkół podstawowych (klas 7-8) oraz  liceów. Wsparcie obejmie przede wszystkim pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Planowany termin rozpoczęcia projektu to druga połowa 2019 r. Jednym z kryteriów przyznawania stypendiów będzie wysoka ocena z wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych.

Celem prowadzonego badania jest zebranie informacji o skali zapotrzebowania stypendialnego. Przygotowana ankieta (poniżej link), ma dostarczyć informacji dotyczących roku szkolnego 2017/2018, a zebrane dane są niezbędne do właściwego zorganizowania projektu.

Zapraszamy kadrę zarządzającą szkołą do wypełnienia ankiety.
Badanie ankietowe potrwa do 24 maja 2019 roku.

Ankieta tutaj: https://stypendialubuskie.webankieta.pl/

Podstawowe informacje o projekcie stypendialnym:

- planowany termin rozpoczęcia: 01.09.2019 r.,

- okres wsparcia dla jednego ucznia: max. 10 miesięcy/ rok szkolny,

- wysokość wsparcia stypendialnego dla uczniów:

  • uczniowie szkół podstawowych: max. 500,00 zł/miesiąc
  • uczniowie liceów: max.1000,00 zł/miesiąc,

- wynagrodzenie opiekuna ucznia szkoły podstawowej: śr. 300 zł/miesiąc,

- wynagrodzenie opiekuna ucznia szkoły licealnej: śr. 500 zł/miesiąc.

Zapisz się do naszego newslettera!