Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 17-05-2019

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło 16 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiowali:
- propozycje podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” – Lubuskie Inicjatywy Senioralne,
- sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.”,
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.

Zapisz się do naszego newslettera!