Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 17-05-2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 17 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy,

- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok,

- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033,

- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,

- udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej,

- udzielenia Miastu Gorzów Wlkp. pomocy finansowej,

- udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej.

Zapisz się do naszego newslettera!