Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 17-05-2019

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 17 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali:
- informację „Realizacja Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok”,
- projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żagań prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych,
- projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kożuchów prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.

Zapisz się do naszego newslettera!