Szczegóły aktualności:

Lubuskie Stowarzyszenie Cyklistów

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 13-05-2019

Lubuskie Stowarzyszenie Cyklistów ze Świebodzina decyzją zarządu województwa otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł na zadanie pn. Zawody sportowo rekreacyjne maraton rowerów górskich.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na organizacji XIII maratonu rowerów górskich 2019 w miejscowości Łagów oraz w Łagowskim Parku Krajobrazowym. W imprezie sportowej zaplanowano udział około 200 zawodników z województwa lubuskiego oraz z województw ościennych. Zawody mają służyć rozwojowi sportu, aktywnemu wypoczynkowi oraz poznawaniu wyjątkowych miejsc Ziemi Lubuskiej.

Zapisz się do naszego newslettera!