Szczegóły aktualności:

Lubuska Rada Olimpijska z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 14-05-2019

Lubuska Rada Olimpijska w Gorzowie Wlkp. decyzją zarządu województwa otrzymała wsparcie w wysokości 5 tys. zł na zadanie pn. Zdrowy styl życia – historia olimpijczyka w ramach Pikników Zdrowia i Profilaktyki, które będzie realizowane w okresie od  1 czerwca 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadania Rada planuje organizację  turniejów, gier i zabaw z udziałem lubuskich olimpijczyków, którzy swoją sportową postawą w założeniu mają stanowić wzór dla młodych Lubuszan. Wspólna zabawa oraz możliwość rozmowy z naszymi  rodzimymi olimpijczykami mają na celu zachęcenie lubuskiej młodzieży do uprawiania sportu, osiągania sportowych wyników, a przede wszystkim do aktywności fizycznej oraz prowadzenia zdrowego stylu życia..

http://bip.lubuskie.pl/189/3114/Oferta_Lubuskiej_Rady_Olimpijskiej_w_Gorzowie_Wlkp/

Zapisz się do naszego newslettera!