Szczegóły aktualności:

Miłość, młodość, odpowiedzialność

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 14-05-2019

Towarzystwo Rozwoju Rodziny  Oddział w Zielonej Górze decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości  4.820 zł  na zadanie pn. Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Miłość, młodość, odpowiedzialność” podczas Pol’ and’ Rock Festival 2019. Zadanie realizowane będzie w okresie od  18 czerwca 2019 r. do 14 września 2019 r.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Towarzystwo planuje przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu ryzykownych zachowań zdrowotnych w kontekście profilaktyki HIV/AIDS, podnoszących poziom wiedzy w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia oraz podejmowania działań prozdrowotnych prowadzących do redukcji ryzyka zakażenia HIV/AIDS.

Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu dyżurów informacyjno-profilaktycznych, warsztatów, poradnictwie  oraz kolportażu materiałów edukacyjnych  wśród uczestników Pol’ and’ Rock Festival 2019.

 

http://bip.lubuskie.pl/189/3112/Oferta_Towarzystwa_Rozwoju_Rodziny_Oddzial_w_Zielonej_Gorze/

Zapisz się do naszego newslettera!