Szczegóły aktualności:

Bieg „Zdrowe Lubuskie”

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 14-05-2019

Stowarzyszenie „Aktywne życie” w Gorzowie Wlkp. decyzją zarządu województwa otrzymało dofinansowanie w wysokości 6,2 tys. zł na realizację zadania pn. Bieg „Zdrowe Lubuskie” w ramach Pikników Zdrowia i Profilaktyki. Zadanie będzie realizowane w okresie od  5 czerwca 2019 r. do 4 sierpnia 2019 r.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadania Stowarzyszenie planuje organizację biegów rodzinnych pn. „Zdrowe Lubuskie” podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Gorzowie Wlkp. oraz Pikniku Zdrowia i Profilaktyki w Santoku. Celem inicjatywy jest wypracowanie wśród młodych Lubuszan świadomości znaczenia wpływu aktywności fizycznej na ich zdrowie i życie, min. jako profilaktykę chorób cywilizacyjnych. W dobie komputerów wspólne bieganie ma za zadanie również popularyzację sportowej formy spędzania wolnego czasu oraz integrację lokalnego środowiska.

                           

http://bip.lubuskie.pl/189/3113/Oferta_Stowarzyszenia__E2_80_9EAktywne_Zycie_E2_80_9D_w_
Gorzowie_Wlkp/

Zapisz się do naszego newslettera!