Szczegóły aktualności:

Teatr Osterwy coraz piękniejszy (wideo)

Marzena Toczek | Wydarzenia | 14-05-2019
Teatr Osterwy coraz piękniejszy (wideo) fot. Krzysztof Kubasiewicz

Trwa kolejny etap rewitalizacji Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie. Do tej pory udało się wyremontować garderoby aktorów, pracownie: elektryczną, akustyczną, fryzjerską, krawiecką, rekwizytornię, ciągi komunikacyjne, galerię teatralną i hol. Teraz przyszedł czas na widownię i scenę. - Teatr to niesłychane bogactwo dla Gorzowa, niezwykła perła architektury, którą samorząd konsekwentnie wspiera – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Materiał filmowy

Zarząd województwa od lat wspiera gorzowski teatr. Od 1971 roku budynek wpisany jest do krajowego rejestru zabytków. Można śmiało uznać budynek za architektoniczną perłę Ziemi Lubuskiej. Od 2012 prowadzona jest rewitalizacja obiektu, która finansowana jest z budżetu województwa lubuskiego. Do tej pory na ten cel przeznaczono ponad 7 mln zł.

- Zrównoważony rozwój regionu to nie tylko gospodarka. Ważne jest także dziedzictwo kulturowe naszego regionu – niezwykle bogate. Bez inwestycji w kapitał ludzki i kulturę nie ma mowy o rozwoju. Musimy dbać o lekarzy naszych dusz – podkreśla marszałek. - Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli pokazać mieszkańcom teatr w całej okazałości – dodaje.

Obecnie w teatrze realizowana jest inwestycja mająca na celu przywrócenie świetności widowni i scenie. - Ta inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Najpierw wykonamy remont widowni i dużej sceny, a w następnym etapie będzie to montaż multimediów – wyjaśnia dyrektor teatru Jan Tomaszewicz.  Jak się okazuje teatralne mury skrywają wiele dzieł sztuki. - Ku naszemu zaskoczeniu udało się odkryć wszystkie historyczne malatury z tego pierwotnego wnętrza. Teraz to wnętrze nie tylko wzbogaci się o walory artystyczne, ale też historyczne, bo widać tam cały przekrój historii teatru - podkreślała Ilona Nałęcka-Czerniawska, konserwator dzieł sztuki. Rewitalizacja zakończy się we wrześniu tego roku.

Etapy modernizacji teatru:

„Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.”

  • 2012 r. – ETAP I -  Dofinansowanie z budżetu województwa:  728 tys. zł

Dzięki dotacji wyremontowano m.in. garderoby dla aktorów, pracownię elektryczną, akustyczną, fryzjerską, rekwizytornię, toalety, ciągi komunikacyjne. W ramach prac remontowych wymieniono również instalację centralnego ogrzewania, elektryczną oraz oświetleniową.

  • W 2013 r.ETAP IIdofinansowanie z budżetu województwa: 968 tys. zł
  • W ramach tego etapu zadania instytucja wyremontowała 12 pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku (pracownia krawiecka, 9 pomieszczeń biurowych, galeria teatralna, hol), naprawiono dach w obrębie prowadzonych robót, zakupiono wyposażenie do odnowionych pomieszczeń. Całkowity koszt prac wyniósł 1,1 mln zł  (66 tys. zł – środki własne teatru)
  • 2014 r. - ETAP III – dofinansowanie z budżetu województwa: 700 tys. zł

Całkowita wartość wykonanych w 2014 r. prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych wyniosła 900.072,01 zł  (200 tys.- środki własne teatru). W ramach realizacji tego etapu przeprowadzono remont magazynu dekoracji, tyrystorowni, magazynu akustyków, warsztatu stolarskiego, pracowni krawieckiej, dekoratorni, biura, przedsionka, pomieszczenia socjalnego, sanitariatów, korytarzy. Dobudowano magazyn dekoracji o powierzchni 105 m².

  • 2015 r. – kontynuacja ETAPU III - dofinansowanie z budżetu województwa: 897 tys. zł

W ramach rewitalizacji budynku zostały wykonane następujące działania: wymiana pokrycia dachowego na podłożu drewnianym i betonowym, montaż detalu architektonicznego - cokołu sztukaterii zewnętrznej, zamontowanie nowych wywietrzników dachowych, przemurowanie kominów, wykonanie kanałów wentylacyjnych oraz elewacji wysokiej części komina scenicznego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 mln zł (106 tys. zł – środki własne teatru)

  • 2016 r. – ETAP IV- dofinansowanie z budżetu województwa: 2 mln zł

W ramach rewitalizacji wykonane zostały: renowacja elewacji, prace stolarskie, wymiana drzwi wejściowych, remont schodów od strony wschodniej, wykonanie mechanicznej wentylacji, wymiana siedzisk na widowni, toaleta dla osób niepełnoprawnych oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych,  system interkom oraz modernizacja okna scenicznego.

  • 2017 r.  ETAP V – dofinansowanie z budżetu województwa: 2 mln zł

Prace obejmują: remont małej  Sceny Teatru wraz z holem głównym dolnym, górnym, wejściowym i szatniowym, remont  portierni i klatki schodowej, remont  biura obsługi widzów,  remont kasy, remont kawiarni, remont pozostałej części elewacji  wschodniej , zachodniej i południowej wraz dociepleniem, wymiana drzwi wewnętrznych bocznych i zewnętrznych bocznych, schody zewnętrzne boczne (3 szt.), instalacje oświetlenia alarmowego, instalacje wyrównawcze oraz  alarmowe.

Marzec - kwiecień 2017 r.  – ogłoszenie przetargu na wykonanie prac rewitalizacyjnych w Teatrze im. Osterwy: elewacja, łazienki, krzesła na scenie, schody, wymiana parkietów (etap V)

Łączna wartość dofinansowania ze środków budżetu województwa: 7,3 mln zł

Galeria zdjęć

Teatr Osterwy coraz piękniejszy

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!