Szczegóły aktualności:

Stowarzyszenie „Czarnowiacy” z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 15-05-2019

Stowarzyszenie „Czarnowiacy” z siedzibą w Czarnowie w gminie Krosno Odrz. decyzją zarządu województwa otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 400 zł na zadanie pn. Organizacja Dnia Dziecka z elementami profilaktyki alkoholowej.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu festynu z okazji dnia dziecka z elementami profilaktyki alkoholowej w Czarnowie. Impreza planowana jest dla ok. 200 osób z powiatów krośnieńskiego i słubickiego. Podczas festynu odbędzie się konkurs plastyczny pt. „Alkohol Twój wróg”, pogadanka dotycząca profilaktyki alkoholowej, zawody wędkarskie oraz rozgrywki piłkarskie.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lubuskie.pl/189/3117/Oferta_Stowarzyszenia__E2_80_9ECzarnowiacy_E2_80_9D_z_siedziba_w_Czarnowie/

 

Zapisz się do naszego newslettera!