Szczegóły aktualności:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej).

Aneta Ciesielska | Interreg | 17-05-2019

z przyjemnością informujemy, że w Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju został uruchomiony Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej

Zadaniem Punktu Kontaktowego są działania informacyjno – promocyjne oraz upowszechnianie wiedzy gromadzonej przez ESPON, w tym powiadamianie środowiska administracyjnego, naukowego i akademickiego o aktualnie prowadzonych naborach projektowych oraz wydarzeniach. Szczegółowe informacje na temat programu załączamy w liście inauguracyjnym.

Chcielibyśmy umożliwić Państwu korzystanie z zasobów ESPON, jako wartościowego wkładu w Państwa pracę oraz tworzenie i realizowanie dokumentów strategicznych. W tym celu planujemy stworzenie newslettera, który cyklicznie rozsyłany do Państwa pozwoli na wgląd w najnowsze inicjatywy ESPON. Prosimy o informację zwrotną w przypadku zainteresowania tą ofertą.

Chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych programem ESPON i jego zasobami, wobec czego prosimy o przekazanie niniejszych informacji wewnątrz Państwa sieci kontaktów - potencjalnym uczestnikom projektów, jednostkom czy instytucjom.

Informacje o Programie ESPON2020 i aktualnie prowadzonych projektach dostępne są na stronach:
·        ESPON: https://www.espon.eu/
·        MIiR: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj  (w zakładce: co robimy/polityka rozwoju kraju/ESPON) lub http://archiwum.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/espon/

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres: espon@miir.gov.pl lub bezpośrednio do opiekuna punktu kontaktowego Agaty Koziej-Frączkiewicz: agata.koziej-fraczkiewicz@miir.gov.pl, tel.: 22 522 56 91.

Zapisz się do naszego newslettera!