Szczegóły aktualności:

Odszedł Stanisław Szymkowiak

Iwona Kusiak | Wydarzenia | 18-05-2019

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Szymkowiaka, Pełnomocnika Zarządu Woj. Lubuskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 2012-2015. – Odszedł wielki patriota, wspaniały i życzliwy człowiek, który wiele lat pracował na rzecz scalenia środowisk kombatanckich w naszym regionie – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Stanisław Szymkowiak - absolwent fizyki i chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze, a także w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Długoletni działacz NSZZ Solidarność. W 1989 roku pracował w Komisji Koordynacyjnej, która po obradach okrągłego stołu reaktywowała struktury organizacji. Był również przewodniczącym Zielonogórskiej Rady Seniorów, społecznikiem i wolontariuszem.

Na Pełnomocnika Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych został powołany w marcu 2012 r. Z dużym zaangażowaniem i pasją podejmował rozliczne działania integrujące środowiska kombatanckie z terenu całego województwa lubuskiego oraz pracował nad koordynacją ich działań.

Za swoją działalność na rzecz kombatantów został m.in. uhonorowany odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przyznaną przez Zarząd Główny w Warszawie, Odznaką Honorową Sybiraków przyznaną przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie. 
Odznaczony został także Medalem Pamiątkowym Zielonogórskich Sybiraków przyznanym przez Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze.  

Stanisław Szymkowiak zmarł po ciężkiej chorobie. Miał 73 lata.

Zapisz się do naszego newslettera!