Szczegóły aktualności:

Lubuska Odnowa Wsi po raz drugi

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 22-05-2019

- Rusza II edycja konkursu Lubuska Odnowa Wsi. To wsparcie dla organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł. W tym roku do dyspozycji mamy 900 tys. zł – mówił podczas konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

- Z dofinansowania mogą skorzystać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i fundacje. Pieniądze mogą być przeznaczone na zadania związane z kulturą, turystyką, dziedzictwem lokalnym, zespoły ludowe na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych, a także koła gospodyń wiejskich na wyposażenie kuchni i publikacje o produktach. O wsparcie na mundury i wyposażenie mogą ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne, a kluby sportowe na zakup piłek, wyposażenia i stroje sportowe - mówił wicemarszałek. Przypomniał, że w ubiegłym roku skorzystały Ochotnicze Straże Pożarne – 11 wniosków, fundacje – 4 oraz stowarzyszenia i in. organizacje pozarządowe – 55.

Zbigniew Kołodziej - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego podkreślał, że zainteresowanie konkursem było bardzo duże i dlatego zdecydowano o kontynuacji tej inicjatywy. - W roku ubiegłym na ten cel przeznaczono 650 tys. zł. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 206 ofert na kwotę 1 880 215,62 zł, z czego 70 ofert zmieściło się w limicie 650 tys. zł. Tak duża popularność tego działania spowodowała, że Sejmik Województwa Lubuskiego zaapelował do zarządu województwa, żeby zwiększyć limit środków na to działanie. W ten sposób, przeznaczyliśmy dodatkowe 230 tys. zł – mówił radny Zbigniew Kołodziej.

Jak podkreślał Arkadiusz Dąbrowski - dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wnioski można składać od dziś do 14 czerwca br. Wszelkich informacji o konkursie udziela Departament PROW.     

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://bip.lubuskie.pl/756/3123/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego
_w_formie_wsparcia_w_2019_roku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_ramach
_dzialania_Lubuska_Odnowa_Wsi_na_rzecz_rozwoju_obszarow_wiejskich_w_wojewodztwie_lubuskim/

 

Galeria zdjęć

Lubuska Odnowa Wsi LOW 2019

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!