Szczegóły aktualności:

ZLOP chce utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marzena Toczek | Wydarzenia | 22-05-2019

Romuald Malinowski – prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych zwrócił się do marszałek Elżbiety Anny Polak z prośbą o utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Szczegóły tej inicjatywy były przedmiotem rozmowy przedstawicieli ZLOP z marszałek. Rada miałaby stanowić pomost pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.

Rada ma być organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Jej celem ma być wzmocnienie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego oraz zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej realizacji zadań publicznych służących rozwojowi regionu. Rada ma stanowić narzędzie komunikacji społecznej pomiędzy administracją publiczną a organizacjami samorządowymi.

Zapisz się do naszego newslettera!