Szczegóły aktualności:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 29-05-2019

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż części nieruchomości położonej w Międzyrzeczu.

Przedmiotem przetargu jest udział 5/100 w części nieruchomości gruntowej zabudowanej. Na udział w nieruchomości składają się pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 86,07 m², położone na IV piętrze oraz udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntowej.

Dodatkowych informacji w sprawie nabycia udziału w części nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 343.

Więcej informacji w BIP:

http://bip.lubuskie.pl/przetargi/414/398/Pierwszy_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_udzialu_5_2F100_
w_czesci_nieruchomosci_zabudowanej/

Zapisz się do naszego newslettera!