Szczegóły aktualności:

MISIE ratują życie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 31-05-2019

Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych „MEDYK” w Nowej Soli, decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 10 tys. zł na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „MISIE ratują życie”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 17 czerwca do 19 lipca 2019 roku.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W ramach zadania Stowarzyszenie planuje organizację spotkań w zielonogórskich przedszkolach, podczas których  jeden z ratowników przebrany za misia-maskotkę, wspólnie z innymi ratownikami będzie poprzez zabawę przekazywał najważniejsze elementy udzielania pierwszej pomocy. Każde przedszkole biorące udział w akcji zostanie nagrodzone maskotką „MISIA ratującego życie”. Projekt ma w założeniu wypracowanie wśród najmłodszych Lubuszan świadomości znaczenia pierwszej pomocy, zwiększenie wiedzy oraz nabycie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia w ich otoczeniu.

Oferta dostępna w BIP:  

http://bip.lubuskie.pl/189/3132/Oferta_Stowarzyszenia_Zawodowego_Ratownikow_Medycznych__E2_80_9EMEDYK
_E2_80_9D_w_Nowej_Soli/

Zapisz się do naszego newslettera!