Szczegóły aktualności:

Powrót na rynek pracy dzięki rehabilitacji

Małgorzata Trzcionkowska | Wydarzenia | 11-06-2019

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę o wsparciu działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – Dzięki dofinansowaniu Lubuszanie skorzystają z bezpłatnych zabiegów, z pomocą których powrócą na rynek pracy – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Program obejmie 680 osób. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie to 204, w tym 114 kobiet i 90 mężczyzn.

Uchwała podjęta we wtorek 11 czerwca dotyczy przyznania dofinansowania na realizację projektu konkursowego w ramach Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dokument pozwoli na udzielenie dofinansowania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim – jednostce organizacyjnej województwa lubuskiego.

Nazwa projektu to: ,,Rehabilitacja medyczna osób pracujących i powracających do pracy w zakresie schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, związanych z wykonywaną pracą”. Jego celem jest przywrócenie sprawności fizycznej i zdolności do aktywności zawodowej u osób, które z powodu schorzeń związanych ze sposobem wykonywania pracy, chorób zawodowych bądź wypadków przy pracy odczuwają ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej lub są zagrożone utratą zdolności do pracy.

Grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa lubuskiego w okresie aktywności zawodowej. Projekt zakłada kompleksowe działania, na które będą się składać zabiegi rehabilitacyjne, poradnictwo medyczne, edukacja zdrowotna i wsparcie psychologiczne. Wszystkie działania będą miały na celu nie tylko przywrócenie i utrzymanie zdolności zawodowych, ale też kształtowanie postaw prozdrowotnych i edukacji w zakresie zagrożeń.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 740 tys. zł. Dofinansowanie stanowi 95% wartości projektu, w kwocie 702 tys. zł, w tym środki EPS 85% - 628 tys. zł, budżet państwa 10% 74 tys. zł, wkład własny Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy to 5% wartości projektu, czyli 37 tys. zł

 

Zapisz się do naszego newslettera!