Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 19-06-2019

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 19 czerwca 2019 r. o godz. 11:30 w sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

W trakcie posiedzenia:
  1. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Województwo Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.
  2. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.
  3. Zaopiniowano projekt uchwały w sprawie aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020”.
  4. Zaopiniowano korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2018 jednostek ochrony zdrowia – Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie.
  5. Zapoznano się z informacją o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2019 – 31.03.2019.
  6. Zapoznano się z informacją o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie za okres 01.01.2019 – 31.03.2019.
  7. Zaopiniowano sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020” w 2018 roku.
  8. Zaopiniowano ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 i rekomendacje na 2019 rok dla województwa lubuskiego.

Zapisz się do naszego newslettera!