Szczegóły aktualności:

Rowerem po regionach

Małgorzata Tramś-Zielińska | Współpraca Zagraniczna | 14-06-2019

14 czerwca br. w Zielonej Górze w ramach Święta Województwa Lubuskiego odbyło się Forum Regionów Partnerskich Rowerem po regionach”. Spotkanie otworzył członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. W programie znalazły się m.in. prezentacja polityki rowerowej województwa lubuskiego, imprezy rowerowe w naszym regionie oraz prezentacje przedstawicieli z regionów partnerskich. Na koniec podpisano Porozumienie – Projekt Odra Velo – Oder Velo Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim.

- Gościmy dziś wielu gości z regionów partnerskich: z Białorusi, Ukrainy, Chin, Słowacji, Czech, Brandenburgii.  Forum to okazja do spotkań,  rozmów i wymiany doświadczeń w zakresie turystyki rowerowej.  Spotkanie odbywa się w ramach Święta Województwa Lubuskiego, podczas którego gościmy delegacje z regionów, z którymi współpracujemy – mówił członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak podczas briefingu prasowego.

Następnie głos zabrała Catherine Marlas – Wiceprzewodnicząca Departamentu le Lot. - Jestem zaszczycona, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu jako przedstawiciel Departamentu Le Lot – regionu partnerskiego dla województwa lubuskiego. Chciałam podkreślić, że nasze działania w ramach promocji polityki rowerowej na terenie naszego regionu są bardzo intensywne. Mieliśmy trochę opóźnień w tym zakresie, ale wiele już zostało naprawione. Jestem pod dużym wrażeniem tego, co partnerzy w województwie lubuskim dziś przedstawili.
Podkreślała, że w regionie koncentrują się nad tym, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać środek komunikacji jakim jest rower. Rower ma pomagać lokalnej społeczności w dotarciu do pracy jak i również towarzyszyć w aktywnym wypoczynku całych francuskich rodzin.

- Województwo lubuskie jest regionem partnerskim dla Departamentu Le Lot. Ta współpraca od wielu lat  jest bardzo udana. Koncentruje się nie tylko na dzieleniu się wzajemnymi doświadczeniami, ale również na wymianie młodzieży, która odbywa praktyki w hotelarstwie i gastronomii. Warto szukać nowym płaszczyzn, aby tą współpracę rozwijać i wprowadzać nowości, dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Jeśli chodzi o politykę rowerową w naszym regionie, władze departamentu będą teraz bardzo mocno finansować i wspierać tzw. dwie zielone ścieżki rowerowe. Jedna z nich będzie położona w dolinie rzeki Lot, druga w dolinie rzeki Dordonii. To będą przedsięwzięcia strategiczne, które otworzą kolejne możliwości turystyczne i turystyki rowerowej dla Departamentu – mówiła Catherine Marlas.

Jan Sviták z Kraju Libereckiego podkreślał, że region sąsiaduje bezpośrednio z Polską i Niemcami. - Rozwój infrastruktury rowerowej uważam za kluczową branżę rozwoju naszej gospodarki w ramach Kraju Libereckiego. Jesteśmy krajem związkowym górskim, musimy rozwój turystyki rowerowej połączyć z rozwojem turystyki górskiej. Ten rozwój turystyki rowerowej łączymy z szerszym aspektem, rozwojem turystyki ogólnej.       

Jeśli chodzi o rozwój turystki rowerowej chcielibyśmy przenieść punkt ciężkości z gmin i miast na poziom wojewódzki. To jest nasz program na przyszły rok. Zarząd Województwa Libereckiego byłby głównym koordynatorem rozwoju ścieżek rowerowych w ramach małych miast i gmin. Na barkach gmin i miast byłaby realizacja tego projektu. Wzorem Francji będziemy większy nacisk kładli nie tylko na ścieżki rowerowe asfaltowe, ale ścieżki, które będą prowadziły prze tereny leśne i w otwartych przestrzeniach polnych – mówił Jan Sviták. 

Roland Benke z Brandenburgii: w ostatnim czasie udział komunikacji rowerowej w miastach się znacznie zwiększył. Jeżeli rower staje się codziennością dla człowieka to używa go nie tylko w czasie codziennego życia dojeżdżając do pracy, ale używa go do rekreacji i w czasie urlopu. Czasem nie da się przemieści rowerem, ale dużą część można wykonać rowerem. Każda jazda, którą wykonujemy rowerem a nie samochodem jest dobra dla zdrowia, dla miasta i klimatu.    

Podkreślał, że jesteśmy bliskimi sąsiadami, a Nysa i Odra jest tym, co nas łączy. Dodał, że największa grupa turystów, która przyjeżdża do Brandenburgii jest właśnie z Polski. - Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie to również w drugą stronę działać. Turystyka nie może kończyć się na rzece. Trzeba znaleźć takie rozwiązania, które będą dobre dla obu stron – dodał na koniec Roland Benke

Przedstawiciel Prowincja Hainan zwrócił uwagę, że Europa ma bardzo dużo osiągnieć jeśli chodzi o turystykę rowerową. Wyraził nadzieję, że będzie mogła z tych doświadczeń korzystać.

Podczas Forum zaprezentowały się: Kraj Liberecki (Republika Czeska), Kraj Związkowy Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec), Departament le Lot (Republika Francuska), Samorządowy Kraj Nitrzański (Republika Słowacka), Obwód Homelski (Republika Białorusi), Prowincja Hainan (Chińska Republika Ludowa).


Galeria zdjęć

Rowerem po regionach

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!