Szczegóły aktualności:

Muzyka-emocje-harmonia

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 14-06-2019

14 czerwca br. w ramach Święta Województwa Lubuskiego odbył się koncert z okazji jubileuszu pracy artystycznej Dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej. - Mistrz batuty i słowa – Czesław Grabowski świętuje dziś 50-lecie swojej pracy zawodowej. Czesław Grabowski jest zdobywcą naszych serc. Bo gdzie nie ma serca, muzyka istnieć nie może. Dzisiaj bardzo dziękujemy za te wszystkie wspólne lata – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Czesław Grabowski czaruje nas od pięćdziesięciu lat nie tylko swoim niezwykłym geniuszem artystycznym, ale przede wszystkim urokiem osobistym. Jest twórcą nie tylko niezwykłych muzycznych wydarzeń o znaczeniu regionalnym i krajowym, ale również właścicielem wielu tytułów i odznaczeń: Zasłużony dla Kultury Polskiej, Województwa Katowickiego, Lubuskiego, Honorowy Obywatel Zielonej Góry. Życzę, aby melodia życia, którą sobie Pan wybrał, towarzyszyła do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wielu zielonogórzan zebrało się w piątkowy wieczór, by wspólnie świętować. Koncert można było zobaczyć na żywo na telebimie przed filharmonią. W przerwie pojawił się tort, który pokroili dyrektor oraz marszałek Elżbieta Anna Polak. Była to okazja do złożenia życzeń i wspólnego odśpiewania "Sto lat".  

Koncert z okazji 50 lat pracy artystycznej Dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej – Czesława Grabowskiego symbolicznie nawiązywał do działalności zasłużonego polskiego dyrygenta, kompozytora oraz pedagoga – profesora klasy dyrygentury w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Do wykonania Potrójnego Koncertu Ludwika van Beethovena Maestro zaprosił troje wybitnych polskich solistów, z którymi współpracuje od lat w ramach wielu przedsięwzięć artystycznych realizowanych na swojej drodze artystycznej.

Muzyka Ludwika van Beethovena, to również wybór symboliczny nawiązujący do ponadgranicznej idei jedności, której przez szereg lat Filharmonia Zielonogórska daje wyraz w ramach Międzynarodowych Festiwali Dni Muzyki nad Odrą.

Podczas koncertu Maestro Czesław Grabowski wykonał również własne kompozycje, prezentując swoje indywidualne, osobiste stanowisko wobec estetyki muzyki współczesnej.

W Filharmonii Zielonogórskiej prezentacje utworów dyrektora są wydarzeniami wyjątkowymi i nie mają miejsca w każdym sezonie artystycznym. W tym roku zabrzmiały już „Wersety nadziei” – kompozycja wokalno-instrumentalna, dziś natomiast - formy orkiestrowe – intrada.

Czesław Grabowski – dyrygent, kompozytor
Urodzony 21.07.1946 r. w Sosnowcu. Tutaj rozpoczął swoją edukację i działalność muzyczną. Po ukończeniu PSM II st. im. M. Karłowicza w Katowicach rozpoczął studia kompozytorskie w PWSM w Katowicach w klasie kompozycji prof. B. Woytowicza, które ukończył z wyróżnieniem w roku 1973. Wielkie znaczenie w jego dalszej muzycznej działalności ma praca w Operze Śląskiej , w PWSM w Katowicach na stanowisku adiunkta, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk” – jako kierownik artystyczny, czy też w Filharmonii Zabrzańskiej – na stanowisku dyrygenta.

Po ukończeniu studiów dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. J. Hawela w roku 1986 rozpoczął pracę w Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda na stanowisku dyrektora naczelnego i artystycznego, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Jest organizatorem i dyrektorem wielu dorocznych imprez muzycznych : Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Wschód-Zachód”, Dni Muzyki nad Odrą, Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”, Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Należy do inicjatorów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej – Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód”.

Od roku 2004 związany jest jako pedagog z obecną Akademią Sztuki w Szczecinie, w której – po uzyskaniu w 2011 r. tytułu profesora sztuk muzycznych- zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich.

W latach 2009-2012 był głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Republiki Białoruś dokonując z nią wielu nagrań – w tym kompozytorów polskich.

Jako kompozytor jest autorem wielu utworów oratoryjnych, symfonicznych, kameralnych i chóralnych, wykonywanych tak w kraju jak i za granicą . W swoim bogatym repertuarze dyrygenckim posiada utwory oratoryjne, symfoniczne, operowe od baroku do współczesności jak również utwory popularne i rozrywkowe. Dokonał wielu nagrań płytowych.

Wykonał ponad 2000 koncertów z orkiestrami polskimi i zagranicznymi. Większa część tych koncertów związana jest z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej, z którą występuje najchętniej.

Jako dyrygent współpracuje z najwybitniejszymi solistami polskimi i zagranicznymi. Koncertował m.in. w Albanii, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi i we Włoszech . Odznaczony m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla woj. katowickiego, zielonogórskiego i lubuskiego, Zasłużony dla Muzyki Polskiej, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrnym i Złotym Medalem „Gloria Artis”, Złotym Medalem Prezydenta Miasta Zielonej Góry. Honorowy Obywatel Łagowa, Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra, Honorowy Strażak Zielonej Góry.

Wykorzystano materiały ze strony: www.filharmoniazg.pl

Galeria zdjęć

50-lecie pracy artystycznej dyrektora filharmonii

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!