Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 25-06-2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 24 czerwca 2019 r. w przerwie obrad VIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali:
  1. projekt uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok,
  2. projekt uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033,
  3. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gorzów Wlkp.

Zapisz się do naszego newslettera!