Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 25-06-2019

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 24 czerwca 2019 r. w przerwie obrad VIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W trakcie posiedzenia Członkowie Komisji zaopiniowali:

- projekt uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę,

- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie podjęcia wspólnych prac nad Studium Przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła".

Zapisz się do naszego newslettera!