Szczegóły aktualności:

Regiony partnerskie świętują z nami

Małgorzata Tramś-Zielińska | Współpraca Zagraniczna | 15-06-2019

Przyjaciele województwa lubuskiego z regionów partnerskich po raz kolejny odwiedzili nas, aby wziąć udział w Święcie Województwa Lubuskiego. Goście uczestniczyli w Forum Regionów Partnerskich, zwiedzili Geopark Łuk Mużakowa oraz wzięli udział w Uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Z międzynarodowymi partnerami spotkała się marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z zarządem.

To już tradycja, że w obchodach święta regionu uczestniczą przedstawiciele naszych regionów partnerskich. Goście biorą udział w wydarzeniach organizowanych w ramach święta. W piątek, 14 czerwca br. w Zielonej Górze odbyło się Forum Regionów Partnerskich „Rowerem po regionach”, w którym uczestniczyli członkowie zarządu: Marcin Jabłoński i Tadeusz Jędrzejczak. W programie znalazły się m.in. prezentacja polityki rowerowej województwa lubuskiego, imprezy rowerowe w naszym regionie oraz prezentacje przedstawicieli z regionów partnerskich. Na koniec podpisano Porozumienie – Projekt Odra Velo – Oder Velo Budowa systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim.
- Województwo lubuskie jest regionem partnerskim dla Departamentu Le Lot. Ta współpraca od wielu lat  jest bardzo udana. Koncentruje się nie tylko na dzieleniu się wzajemnymi doświadczeniami, ale również na wymianie młodzieży, która odbywa praktyki w hotelarstwie i gastronomii – mówiła Catherine Marlas – Wiceprzewodnicząca Departamentu le Lot.

Roland Benke z Brandenburgii podkreślał, że największa grupa turystów, która przyjeżdża do Brandenburgii jest właśnie z Polski. Podczas Forum zaprezentowały się: Kraj Liberecki (Republika Czeska), Kraj Związkowy Brandenburgia (Republika Federalna Niemiec), Departament le Lot (Republika Francuska), Samorządowy Kraj Nitrzański (Republika Słowacka), Obwód Homelski (Republika Białorusi), Prowincja Hainan (Chińska Republika Ludowa).

W drugiej części, pierwszego dnia pobytu zagranicznych delegacji na Ziemi Lubuskiej uczestniczył także wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Przedstawiciele regionów partnerskich dziękowali za zaproszenie. Podkreślali, że współpraca z regionem lubuskim, jest dla nich niezwykle cenna i liczą na dalsze przyjacielskie kontakty. Podkreślali wagę wymiany doświadczeń w różnych obszarach. Zaznaczali, że dla dobrej współpracy bardzo ważny jest dialog, którego przykładem jest spotkanie z zarządem województwa. Z delegacjami regionów partnerskich spotkali się także: samorządowcy, radni województwa lubuskiego oraz dyrektorzy departamentów.


15 czerwca przedstawiciele delegacji zagranicznych odwiedzili Geopark Łuk Mużakowa, Stara Kopalnia Babina. Każdy chętny mógł uczestniczyć wycieczce rowerowej.
Ścieżka wiedzie między kilkoma różnokolorowymi stawami zabarwionymi związkami kwasów i metali. Każdy staw ma inny kolor. Zniszczone przez kwaśne środowisko drzewa wyrastające z wody tworzą klimat niczym z innej planety. Krajobraz największego zbiornika pokopalnianego można było podziwiać z wieży widokowej o wys. 14 m.

Ścieżka geologiczna położona jest w obszarze dawnej, podziemnej i odkrywkowej eksploatacji węgli brunatnych oraz iłów ceramicznych. Przejście trasą ścieżki umożliwia zapoznanie się w bezpieczny i wygodny sposób, z elementami niezwykle rzadkiego w Polsce krajobrazu pokopalnianego, który powstał w efekcie wieloetapowych przemian.

Znajduje się ona, w bezpośrednim sąsiedztwie Łęknicy, w południowej części morenowej struktury geologicznej nazywanej Łukiem Mużakowa. Cała struktura Łuku Mużakowa, położona na obszarze Polski i Niemiec, znajduje się w granicach transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa. Jego polska część jest ponadto objęta prawną formą ochrony przyrody w postaci-Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa, utworzonego w 2001 roku. Ścieżka przebiega przez obszar, którego naturalny krajobraz był początkowo silnie degradowany. Nastąpiły w nim nieodwracalne zmiany ukształtowania terenu, czego najbardziej widocznym efektem jest powstanie zbiorników kwaśnych wód kopalnianych. Przeprowadzona w latach 70-tych i 80-tych, po zakończeniu górnictwa, rekultywacja terenu, zapoczątkowała rozwój procesów renaturyzacyjnych, które trwają do dzisiaj. W ten sposób wykształcił się nowy krajobraz, pokopalniany, który stanowi obecnie przedmiot ochrony, jest miejscem wielu obserwacji badawczych i stał się również obiektem geoturystycznym.

Galeria zdjęć

ŚWL: wizyta delegacji zagranicznych

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!