Szczegóły aktualności:

Dziennikarze z nagrodami - Samorząd Lubuski w Mediach

Michał Iwanowski | Wydarzenia | 15-06-2019

Marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła nagrody laureatom Konkursu Dziennikarskiego im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2019”. Nagroda Główna przypadła w tym roku red. Mai Sałwackiej z Gazety Wyborczej.

Konkurs Dziennikarski im. Edwarda Mincera „Samorząd Lubuski w Mediach 2019” odbył się po raz czwarty, z inicjatywy marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Organizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego i Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich. Celem konkursu jest nagradzanie rzetelnego, obiektywnego i odpowiedzialnego dziennikarstwa oraz promowanie prac dziennikarskich nawiązujących do tematyki z zakresu kompetencji samorządu województwa lubuskiego. Oceniane były prace prasowe, radiowe i telewizyjne opublikowane lub wyemitowane między 2 czerwca 2018 r. a 1 czerwca 2019 r. Na konkurs wpłynęły łącznie 33 prace (9 radiowych, 8 telewizyjnych i 16 prasowych). Każda praca była oceniana na skali od 0 do 10 punktów. Podczas oceny pod uwagę brano wagę poruszanego problemu, atrakcyjność przedstawienia tematu, komunikatywność pracy konkursowej, wartość merytoryczną pracy konkursowej.

Prace oceniało 10-osobowe Jury Konkursu w składzie: red. Karolina Kamińska (Radio Zachód), Teresa Sekuła (dyrektor Biura Sejmiku Woj. Lubuskiego), Ryszard Zajączkowski (prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze), Robert Gwidon Makarowicz (prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze), Michał Iwanowski (rzecznik prasowy Zarządu Woj. Lubuskiego), red. Krzysztof Baług (Radio Zachód), red. Artur Łukasiewicz (Gazeta Wyborcza), Iwona Kusiak (zastępca dyrektora Gabinetu Zarządu Woj. Lubuskiego), red. Katarzyna Borek (Gazeta Lubuska), red. Andrzej Loch (TVP Gorzów).

Na posiedzeniu 12 czerwca, Jury – po zsumowaniu punktów przyznanych poszczególnym pracom – rozstrzygnęło Konkurs w następujący sposób: III nagrodę (77 punktów) zdobył red. Leszek Kalinowski z Gazety Lubuskiej za artykuł „Jesteśmy zespołem i spełniamy każde życzenie”, II nagrodę (79 punktów) zdobył red. Dariusz Chajewski z Gazety Lubuskiej za artykuł „Smród, brud i miliony na wysypiskach”.

Nagrodę Główną z wynikiem 81 punktów otrzymała red. Maja Sałwacka z Gazety Wyborczej za reportaż „Kto na granicy boi się słowa polexit”.

 

Zapisz się do naszego newslettera!