Szczegóły aktualności:

Ludzie 15-lecia na uroczystej sesji

Michał Iwanowski | Sejmik | 15-06-2019

27 zasłużonych Lubuszan odebrało tytuły „Człowieka 15-lecia Polski w Unii Europejskiej”, a sześciu osobom radni województwa przyznali „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Laury otrzymały też gminy, szkoły i przedsiębiorstwa 15-lecia. Natomiast z okazji 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. Sejmik podjął specjalne Stanowisko w sprawie uczczenia tej rocznicy.

Uroczysta sesja sejmiku, zwołana z okazji Święta Województwa Lubuskiego, jak co roku jest okazją do wyróżnienia i docenienia zasług tych, którzy przyczyniają się do rozwoju regionu lubuskiego. Formą takiego wyróżnienia jest „Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, przyznawana przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Podczas sobotniej sesji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida, do tego zaszczytnego grona dołączyli: Ewa Maria Duma, Grzegorz Marek Koza, Jerzy Synowiec, Maria Traczyk, Marcin Wojnowski oraz Elżbieta Zdrzałka.

Rok 2019 jest wyjątkowy. Przede wszystkim z uwagi na 30 rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 r. Z tej okazji Sejmik przyjął Stanowisko, w którym czytamy:

„W roku 2018 obchodziliśmy100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jednak wolnością uzyskaną w 1918 r. nie było nam dane cieszyć się długo. We wrześniu1939 r. wybuchła II Wojna Światowa. Po zwycięstwie nad hitlerowską III Rzeszą, w wyniku dokonanego przez aliantów podziału Europy na strefy wpływów, Polska utraciła suwerenność i znalazła się w obszarze dominacji Związku Sowieckiego. Na kilkadziesiąt długich lat Europę przegrodziła żelazna kurtyna! Źródłem siły była tradycja narodowa, w tym pamięć o odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 r. Polacy wielokrotnie po II wojnie światowej dawali dowód, że naszym celem jest odzyskanie suwerenności i wolności. Bunty i protesty z roku 1956,1968, 1970 i 1976 wskazywały jakie są nasze marzenia i dążenia. Wzbudzały solidaryzm i podziw całego demokratycznego świata. W 1978 r. nasz rodak – Św. Jan Paweł II – został następcą Św. Piotra na Stolicy Apostolskiej. Podczas pamiętnej Pielgrzymki do Ojczyzny wołał w Warszawie –„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. W 1980 roku narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”–największa niezależna organizacja związkowa i społeczna w historii powojennej Europy. 10 mln członków związku na czele, którego stał Lech Wałęsa – zaczęło zmieniać oblicze Polski. Ruch odnowy został brutalnie i krwawo przerwany przez wprowadzenie stanu wojennego. Pacyfikacje zakładów pracy, więzienia, obozy internowania, śmierć wielu naszych rodaków, ale także rozwój inicjatyw społecznych, różne formy działalności podziemnej, wsparcie Kościoła i wspólnoty międzynarodowej –to rzeczywistość lat 1981-1989.W 1989 r. doszło do kompromisu politycznego zawartego przy Okrągłym Stole, gdzie ustalono m.in. ponowną legalizację „Solidarności” i przeprowadzenie częściowo wolnych wyborów do parlamentu.4 czerwca 1989 r., w tych tylko częściowo wolnych wyborach zwyciężył obóz Solidarności. O losie Polski zdecydował cały Naród! We wrześniu 1989 roku powstał pierwszy niekomunistyczny rząd w tej części Europy po II wojnie światowej – rząd Tadeusza Mazowieckiego. Sukces ten utorował nam w przyszłości drogę do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Dziś mamy szczęście żyć w niepodległym kraju. Kraju, który gwarantuje obywatelom pełnię praw, dba o ich rozwój i bezpieczeństwo. Sejmik Województwa Lubuskiego pragnie złożyć hołd tym, którzy mieli odwagę walczyć o wolną, suwerenną i demokratyczną Polskę.30-lecie wolności to piękna okazja do tego, by cieszyć się nią wspólnie, by doceniać, że przypadł nam w udziale wyjątkowo dobry czas – los na miarę ponadtysiącletnich dziejów Państwa Polskiego. To okazja do podziękowania wszystkim, którzy mieli odwagę przeciwstawić się złu w czasach komunistycznego totalitaryzmu i tym, którzy mieli wolę zmieniać nasz kraj ciężką pracą i wysiłkiem przez całe 30 lat wolności.”

Rok 2019 to także jubileusz 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Z tej okazji Sejmik przyznał specjalne tytuły „Człowieka 15-lecia Polski w Unii Europejskiej”. W gronie 27 wyróżnionych osób znaleźli się samorządowcy i pracownicy samorządowi, naukowcy, przedsiębiorcy i działacze środowisk biznesowych, których aktywność przypadła w okresie wstępowania Polski do UE i wdrażania w regionie lubuskim programów strukturalnych Unii Europejskiej.

Tytuły „Człowiek 15-lecia Polski w Unii Europejskiej” otrzymali: Ryszard Bodziacki, Bożena Buchowicz, Lechosław Ciupik, Czesław Fiedorowicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Jędrzejczak, Krzysztof Kaliszuk, Marek Kamiński, Jerzy Korolewicz, Sławomir Kowal, Janusz Kubicki, Stephan Kudert, Paweł Leszczyński, Katarzyna Łasińska, Maciej Nowicki, Czesław Osękowski, Jerzy Ostrouch, Stanisław Owczarek, Sylwia Pędzińska, Krystyna Pławska, Jacek Sauter, Teresa Sekuła, Waldemar Sługocki, Krzysztof Szydłak, Wadim Tyszkiewicz, Krzysztof Wojciechowski, Radosław Wróblewski.

Tytuły „Gminy, szkoły i przedsiębiorcy 15-lecia Polski w Unii Europejskiej” odebrali: Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra, Andrzej Katarzyniec – Burmistrz Miasta Żagań, Izabella Staszak – Wójt Gminy Trzebiechów, Krzysztof Stefański – Wójt Gminy Świdnica, Małgorzata Stodulska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach, Przemysław Grabiec – Dyrektor Zespołu Edukacyjnego Nr 6 /Gimnazjum Nr 14 w Zielonej Górze (Publiczne Gimnazjum w Przylepie), Małgorzata Pawłowska – Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wielkopolskim, Ryszard Wtorkowski – Prezes Zarządu Lug Light Factory sp. z o.o. oraz Jerzy Korolewicz – Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Galeria zdjęć

ŚWL 2019:Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!