Szczegóły aktualności:

O projektach dotyczących kształcenia zawodowego

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 17-06-2019

17.06.2019 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie członków zespołu z beneficjentami realizującymi program „Modernizacji kształcenia zawodowego w województwie lubuskim”. W obradach uczestniczył wicemarszałek Łukasz Porycki.   

- Witam przedstawicieli organów prowadzących szkoły – starostów, burmistrzów, wójtów, dyrektorów szkół, partnerów projektów, przedstawicieli Instytucji Zarządzającej. Dziś porozmawiamy o obecnej sytuacji w projektach oraz stanie realizacji poszczególnych projektów – mówił wicemarszałek.

Wicemarszałek przypomniał, że w lutym br. odbyły się spotkania dotyczące wdrażania projektu. – Od 1 lutego do 17 kwietnia działał w urzędzie zespół naprawczy. Na podstawie prac został przygotowany raport, który został przyjęty przez zarząd województwa. Jednym z wniosków w tym raporcie było powołanie zespołu, który będzie się z Państwem spotykał co najmniej raz na kwartał. Zespół będzie wspierał realizację projektów – mówił wicemarszałek.             

Spotkanie miało charakter roboczy i uczestniczyli w nim również koordynatorzy projektów bezpośrednio zaangażowanych w proces realizacji. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej realizacji projektów w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT oraz Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski oraz  Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT,– Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego.

Na terenie województwa lubuskiego realizowane są 23 projekty pozakonkursowe, które otrzymały dofinansowanie, w tym 5 projektów ministerialnych. Wartość wszystkich projektów wynosi 172 859 894,57 zł, a wartość dofinansowania 161 208 167,54 zł. Liderzy projektów to: 12 Powiatów, 5 Gmin, Miasto Zielona Góra, 5 szkół ministerialnych (3 rolnicze, 2 leśne).

Poddziałanie 8.4.1 – bez projektów ministerialnych – 18 projektów (samorządy gminne i powiatowe)
Wartość środków przekazanych w ramach zaliczek: 89 732 820,73 zł
Kwota rozliczonych zaliczek: 64 757 996,86 zł
Relacja rozliczonego dofinansowania do przekazanego dofinansowania w ramach zaliczek: 72,17%
Relacja rozliczonego dofinansowania do sumarycznej wartości dofinansowania projektów (bez projektów ministerialnych): 40,17%

Projekty ministerialne
Projekty których organem prowadzącym jest: Ministerstwo Rolnictwa i Wsi – 3 projekty oraz Ministerstwo Środowiska – 2 projekty. Wartość dofinansowania projektów ministerialnych wynosi 8 383 499,56 zł, a wartość zrefundowanych środków w ramach projektów ministerialnych 3 524 789,48 zł. Relacja środków zrefundowanych do sumarycznej wartości dofinansowania projektów ministerialnych: 42,04%

Projekty realizowane z ramienia wskazanych ministerstw nie otrzymują środków w formie zaliczki, lecz wydatki są refundowane na bieżąco.

Dotychczasowe wyniki na podstawie wskaźników – wszystkie projekty w ramach 8.4.1
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy. Cel do końca 2023 roku – 5 081 uczniów.
Dotychczas osiągnięto wskaźnik na poziomie 2 912 uczniów, co stanowi 57,31% założonej wartości ogólnej.

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie. Cel do końca 2023 roku – 543 nauczycieli.
Dotychczas osiągnięto wskaźnik na poziomie 431 nauczycieli, co stanowi 79,37% założonej wartości ogólnej.

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Cel do końca 2023 roku – 46 obiektów.
Dotychczas osiągnięto wskaźnik na poziomie 37 obiektów,  co stanowi 80,43% założonej wartości ogólnej.

Galeria zdjęć

O kształceniu zawodowym

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!