Szczegóły aktualności:

Wsparcie dla lubuskich przedsiębiorców

Małgorzata Trzcionkowska | Wydarzenia | 18-06-2019

Zarząd województwa podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu na wyłonienie operatora systemu finansowania usług rozwojowych, skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu gorzowskiego. Do rozdysponowania jest aż 15 mln zł. – Region zmienia gospodarcze oblicze - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. - Dla nas rozwój gospodarczy to przede wszystkim wsparcie przedsiębiorców. I to przynosi efekty. Lubskie firmy radzą sobie na rynku coraz lepiej, co przekłada się na wzrost płac.

Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie usług rozwojowych, czyli na szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, egzaminy, itp. Ogłoszenie oraz regulamin konkursu powstały w celu przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMSP Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Uchwała została podjęta podczas posiedzenia zarządu we wtorek 18 czerwca br.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie operatora Podmiotowego Systemu Finansowania (czyli PSF), odpowiedzialnego za działania związane z obsługą projektu PSF w subregionie gorzowskim. Celem działania jest dostosowanie przedsiębiorstw i ich pracowników do zmian zachodzących w gospodarce. Wskaźnik zatrudnienia w regionie tworzony jest w znacznej mierze przez sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zarząd województwa chce pomóc przedsiębiorstwom w adaptacji na rynku, a także w podnoszeniu kwalifikacji ich pracowników. To przedsiębiorcy będą decydować, jakie szkolenia są im potrzebne, a usługi będą wybierać z Bazy Usług Rozwojowych.

Interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie skoncentrowana przede wszystkim na sektorach o najwyższym potencjale do generowania nowych miejsc pracy (tzw. firmach szybkiego wzrostu), jak też na pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (np. osobach starszych, pracownikach o niskich kwalifikacjach).

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizacje projektów w ramach konkursu wynosi aż 15 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczyna się w środę 19 lipca 2019 r., a zakończy w środę 26 lipca br.

 

Zapisz się do naszego newslettera!