Szczegóły aktualności:

Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z dofinansowanie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 18-06-2019

Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z Zielonej Góry decyzją zarządu województwa otrzymało wsparcie w wysokości 5 tys. zł  na zadanie pn. Lubuski Zlot Miłośników Nordic Walking.

Zadanie publiczne polegać ma na organizacji spotkania osób uprawiających Nordic Walking, które odbędzie się 5 października br. w WOSiR w Zielonej Górze-Drzonkowie. W programie przewiduje się marsze z instruktorami-przewodnikami na dwóch trasach o zróżnicowanej długości i stopniu trudności, zajęcia rekreacyjne a także warsztaty kulinarne „dieta 50+”. Zlot zakończy spotkanie integracyjne przy ognisku.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

Zapisz się do naszego newslettera!