Szczegóły aktualności:

Trwa nabór do Wojewódzkiej Rady Kobiet

Marzena Toczek | Wydarzenia | 28-06-2019

Zarząd województwa przyjął uchwałę powołującą Wojewódzką Radę Kobiet. Ma być to społeczny organ doradczo-konsultacyjny i inicjatywny działający przy marszałku województwa. Do jej zadań należeć będzie monitoring i analiza potrzeb kobiet w regionie w obszarach tj.: edukacja, zdrowie, rynek pracy, polityka społeczna oraz podnoszenie świadomości dotyczącej równego traktowania. – Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk i stowarzyszeń działających na rzecz kobiet – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Rada liczyć będzie 15 osób.  W jej skład wchodzić będą kobiety wybrane spośród zgłoszonych kandydatur.

Do zadań Rady należy:

- diagnoza sytuacji kobiet w woj. lubuskim

- analiza polityk względem kobiet

- edukacja mieszkańców w zakresie równości

- wspieranie kampanii w zakresie równości płci oraz kampanii prozdrowotnych, analizowanie potrzeb w tym zakresie

- prowadzenie inicjatyw wspierających wejście lub powrót kobiet na rynek pracy

- wspieranie organizacji akcji społecznych i imprez propagujących tematy kobiece i równouprawnienia

- monitorowanie działań w zakresie realizowania polityki rodzinnej, społecznej i senioralnej.

Kandydatury do Rady mogą zgłaszać instytucje, organizacje, firmy lub osoby prywatne poświadczające zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz mieszkańców regionu.

Zgłoszenia należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Wojewódzkiej Rady Kobiet” do urzędu marszałkowskiego, w ciągu 21 dni od ogłoszenia informacji o naborze.

Do pobrania:
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy

Szczegóły na BIP: TUTAJ

Zapisz się do naszego newslettera!