Szczegóły aktualności:

Sprzedaż nieruchomości

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 19-06-2019
Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń urzędu marszałkowskiego na stronie internetowej www.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszeń przetargowych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego.

1. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nw. nieruchomości wraz z udziałem 1/3 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 810/58.

 

 

Lp.

 

Położenie

nieruchomości

Numery ewidencyjne działek

Powierzchnia

działek

(ha)

 

Numer księgi wieczystej

Cena działek

brutto

(zł)

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto zł

 

Wysokość wadium

(zł)

 

Godzina przetargu

1.

Gorzów Wlkp.

ul. Floriana Kroenke

obręb 2 Górczyn

810/56

0,6051

GW1G/00126891/5

589 400,00

683 741,00

34 190,00

 

 

09:00

 

810/58

0,1845

GW1G/00126889/8

94 341,00

2.

Gorzów Wlkp.

ul. Floriana Kroenke

obręb 2 Górczyn

810/57

0,7687

GW1G/00126888/1

1 148 820,00

1 243 161,00

62 160,00

 

 

10:00

810/58

0,1845

GW1G/00126889/8

94 341,00

3.

Gorzów Wlkp.

ul. Floriana Kroenke

obręb 2 Górczyn

2369

1,2657

GW1G/00126890/8

1 317 200,00

1 411 541,00

70 580,00

 

 

11:00

810/58

0,1845

GW1G/00126889/8

94 341,00

2. Kolejne (czwarte) przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

L.p.

Położenie

nieruchomości

Numery ewidencyjne działek

Powierzchnia

działek

(ha)

Numer księgi wieczystej

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto

(zł)

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

1.

Gorzów Wlkp.,
ul. Niepodległości,
obręb 0002 Górczyn

806/1

1,2033

GW1G/00072795/8

1 331 700,00

66 600,00

12:00

2.

Gorzów Wlkp.,
ul. Niepodległości,
obręb 0002 Górczyn

 

806/3

0,6823

GW1G/00072795/8

857 726,00

42 887,00

13:00

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 26.08.2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7,w sali nr 108.

 

Szczegółowych informacji, w sprawie  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze lub pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

 

Zapisz się do naszego newslettera!