Szczegóły aktualności:

Wakacje na sportowo

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 19-06-2019
Stowarzyszenie Lubuszanie w Zielonej Górze decyzją zarządu województwa otrzymało dofinansowanie w wysokość i 5 tys. zł na zadanie pn. Obóz Sportowy „Wakacje na sportowo”.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać ma na organizacji kilkudniowego obozu sportowego dla młodzieży z województwa lubuskiego w Łagowie Lubuskim. Celem realizacji zadania będzie zagospodarowanie czasu wolnego młodych Lubuszan w aspekcie sportowym, poprzez upowszechnianie postaw sportowych i społecznych mieszkańców województwa, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Zapisz się do naszego newslettera!