Szczegóły aktualności:

O projektach ważnych dla gminy Jasień

Marzena Toczek | Wydarzenia | 19-06-2019

Realizacja projektu utworzenia Centrum Naukowo - Badawczo - Edukacyjno - Turystycznego Grodzisko w Wicinie oraz budowa II etapu obwodnicy Lubska to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Andrzejem Kamyszkiem, burmistrzem Jasienia oraz Małgorzatą Flintą – zastepcą prezesa Fundacji Parku Kultury Grodzisko Wicina.

Pani Flinta przedstawiła założenia projektu utowrzenia Centrum Naukowo - Badawczo - Edukacyjno - Turystycznego Grodzisko w Wicinie – dotychczasowe działania w tym zakresie oraz stan obecny.  Marszałek Elżbieta Anna Polak wyraziła uznanie wobec dotychczas zrealizowanych działań. Rozmowa dotyczyła także możliwości finansowania projektu w ramach EWT Polska- Saksonia. Uczestniczący w spotkaniu dyrektorzy Marek Kamiński (Departament Programów Regionalnych) oraz Maciej Nowicki (Biuro Rozwoju Regionu) omówili działania podjęte w celu pozyskania środków na realizacje projektu w ramach funduszy UE.

Rozmowa dotyczyła także budowy II etapu obwodnicy Lubska. Zaprezentowano stan prac. Ustalono, że 15 lipca odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie.

Zapisz się do naszego newslettera!