Szczegóły aktualności:

Wotum zaufania dla zarządu województwa

Marzena Toczek | Wydarzenia | 24-06-2019

Sejmik przyjął raport o stanie województwa za 2018 r. zaprezentowany przez marszałek Elżbietę Annę Polak, udzielając jednocześnie wotum zaufania zarządowi województwa. - Kluczowe wskaźniki wyglądają optymistycznie. Widać, że Lubuskie rozwija się. Odnotowaliśmy znaczny wzrost PKB, mamy najszybszy w Polsce spadek bezrobocia, wzrost liczby miejsc pracy w firmach oraz największą dynamikę wzrostu płac – mówiła marszałek. Za głosowało 17 radnych, przeciw 10.

Raport zawiera także informacje dotyczące sytuacji społecznej w Lubuskiem. Największym wyzwaniem stojącym przed regionem jest demografia. – To nasz deficyt. Spadek liczby ludności odnotowujemy co roku, od dekady. Musimy się także zmierzyć ze starzejącym się społeczeństwem. Żyjemy coraz dłużej, więc musimy sprostać potrzebom seniorów. Odnotowujemy niestety stały spadek liczby studentów. Staramy się odwrócić te trendy, stąd też program dla młodych i wsparcie uczelni wyższych – poinformowała marszałek.

Dobre informacje płyną także z rynku pracy. - Mamy najszybszy w Polsce spadek bezrobocia i wzrost liczby miejsc pracy w firmach. Szybko rośnie wynagrodzenie, ale jeszcze nie mamy się czym cieszyć i nadrabiamy zaległości. Warto jednak zwrócić uwagę, że w dekadzie nastąpiło podwojenie średniej wysokości wynagrodzenia – wyjaśniła E.Polak.

Marszałek zwróciła także uwagę na spadek zatrudnienia w rolnictwie, przy jedoczesnym wzroście areału. Co ważne, jeżeli chodzi o rolnictwo, Lubuskie zajmuje piąte miejsce w kraju pod względem ekologicznych upraw rolnych.

Raport zawiera także informacje dotyczące realizacji programów i strategii. - Przeanalizowanych zostało 47 różnych dokumentów, w oparciu o które realizujemy nasze 4 priorytety. Najważniejsza jest przewidywalność, dlatego konsekwentnie realizujemy dokumenty strategiczne. Aktualizujemy SRWL, plan gospodarki odpadami, przygotowaliśmy kierunki rozwoju szkolnictwa, realizujemy także program rozwoju transportu, czy kultury. Przygotowujemy takie plany i programy, które odpowiadają na problemy zdiagnozowane w regionie. One są ważne dla realizacji naszej polityki regionalnej – wyjaśniła marszałek Polak.

W raporcie opisane zostały kluczowe inwestycje zrealizowane w 2018 roku. Na liście znalazły się m.in.

- umowa na budowę Parku Technologii Kosmicznych,

- nowe pociągi w lubuskim taborze i rozpoczęcie modernizacji linii kolejowej Zbąszynek-Czerwieńsk,

- budowa obwodnicy dla Drezdenka i Rzepina,

- zakończenie budowy mostu w Skwierzynie i rozpoczęcie budowy mostu w Milsku,

- konsekwentna realizacja wojewódzkiego programu budowy i modernizacji dróg,

- otwarcie ośrodka radioterapii, bazy HEMS,

- rozpoczęcie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka,

- podpisanie umowy na termomodernizację Szpitala Uniwersyteckiego

- realizacja programów profilaktycznych,

- pikniki zdrowia w każdym powiecie,

- rozpoczęcie rozbudowy Muzeum Ziemi Lubuskiej, modernizacja filharmonii, dwóch teatrów, muzeów w Bogdańcu i Dobiegniewie oraz budowa Muzeum Odry w Nowej Soli,

- realizacja programu walki ze smogiem – wymiana pieców

- zamknięcie składowiska odpadów w Kartowicach.

- Ten raport pokazuje, że mamy plan, realizujemy naszą misję, wiemy jak to zrobić bo mamy określone plany i cele. Konsekwentnie w rocznych budżetach te najważniejsze inwestycji były realizowane zgodnie z planem z korzyścią dla nas wszystkich – podsumowała marszałek.

Zobacz prezentację: Stan województwa lubuskiego

Głosowanie nad przyjęciem raportu poprzedziła debata. Radni zwracali uwagę zarówno na potencjały, jak i deficyty regionu. Wśród najczęściej wymienianych wyzwań stojących przed województwem lubuskim znalazły się m.in. migracje młodych, starzejące się społeczeństwo, ochrona środowiska, ochrona zdrowia oraz niska innowacyjność.

- Ten raport pokazuje obraz województwa lubuskiego. Pokazaliśmy nie tylko potencjały oraz deficyty. Ta rzetelna diagnoza to drogowskaz do inwestowania. To samorząd województwa jest rzeczywistym kreatorem polityki regionalnej. Od nas zależy bardzo dużo. Nie tylko od czynników makroekonomicznych. To my decydujemy, co jest naszym numerem jeden. Przez wiele lat inwestowaliśmy w transport – mamy najlepszą sieć dróg w kraju i są efekty. Teraz czas na ochronę zdrowia. Teraz stawiamy na zdrowie i jakość życia. Możemy poprzez nasze inwestycje i odpowiedni wybór priorytetów poprawiać jakość życia w regionie – komentowała marszałek Polak.

Odniosła się także do szczegółowych uwag. Jedna z nich dotyczyła niskiej innowacyjności. - Inwestujemy w parki naukowo-technologiczne. Do tej pory ich nie mieliśmy, teraz już mamy i ten wskaźnik będzie lepszy. Ważne są też patenty. Żeby je mieć potrzeba instytutów naukowo-badawczych, gdzie odbędzie się transfer wiedzy do biznesu – wyjaśniła.

Marszałek mówiła także o działaniach samorządu w obszarze społecznym. - Musimy zwiększać nakłady na komfort życia dla osób starszych, na środowiskową pomoc psychiatryczną. Działamy także w obszarze edukacji. W odpowiedzi na deficyty w tym obszarze sami oddolnie wywołaliśmy program rozwoju szkolnictwa wyższego. Na jego podstawie przekazujemy środki do uczelni na utworzenie nowych - oczekiwanych kierunków kształcenia – podkreślała.  

- Na deficyty będziemy odpowiadać w aktualizowanych programach. Mamy już wyznaczone priorytety na przyszłość. To region bardziej inteligentny, przyjazny środowisku, bliżej obywateli, silny społecznie oraz region, który łączy. Takie jest ukierunkowanie – zakończyła.

Za przyjęciem raportu głosowały klubu Platformy Obywatelskiej oraz PSL. Przeciw były kluby Prawa i Sprawiedliwości oraz Bezpartyjnych Samorządowców.

Galeria zdjęć

VIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!