Szczegóły aktualności:

RPO: Ponad 5 mln zł na rozbudowę drogi

Łukasz Chybiński | Wydarzenia | 25-06-2019

Droga wojewódzka nr 295 łącząca Nowogród Bobrzański i Żagań, zostanie rozbudowana na wysokości miejscowości Gorzupia Dolna. Inwestycja znacznie poprawi jakość infrastruktury drogowej, co z kolei przyczyni się do usprawnienia powiązań komunikacyjnych i spójności regionalnego układu komunikacyjnego. Zadnie zostało dofinansowane kwotą ponad 5 mln zł z RPO – Lubuskie 2020.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w miejscowości Gorzupia Dolna na odcinku o długości 0,67 km, obejmująca swoim zakresem:

 • korektę geometrii jezdni,
 • poszerzenie drogi,
 • remont konstrukcji nawierzchni,
 • budowę chodników z kostki brukowej,
 • przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów,
 • budowę sprawnego odwodnienia drogi (budowa kanalizacji deszczowej),
 • budowę oświetlenia drogi i przejść dla pieszych,
 • budowę szykan spowalniających ruch na wlotach do miejscowości,
 • budowę pętli autobusowej, 
 • przebudowę i rozbudowę istniejących przepustów,
 • przebudowę rowów,
 • przebudowę infrastruktury technicznej dla powstałych kolizji,
 • wycinkę drzew,
 • zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Celem głównym projektu jest poprawiona zewnętrzna i wewnętrzna dostępność transportowa regionu w ruchu drogowym. Analizowana trasa ma bardzo duże znaczenie w układzie komunikacyjnym woj. lubuskiego, stanowiąc ważny element ruchu kołowego.

 1. Całkowita wartość projektu: 6 062 065,50 zł
 2. Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 643 800,00 zł
 3. Wartość dofinansowania RPO – Lubuskie 2020: 5 147 230,00 zł
 4. Planowana data zakończenia projektu: 13.12.2019 r.
 5. Obecny stan zaawansowania – wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A. z siedzibą w Jaworze

 

Zapisz się do naszego newslettera!