Szczegóły aktualności:

Zarząd województwa z absolutorium

Jarosław Rodziewicz | Sesje Sejmiku | 26-06-2019

Radni sejmiku przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2018, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 17 radnych, 10 było przeciw. Dochody województwa osiągnęły pułap 428,1 mln zł, czyli 97,9% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 104,4 mln zł (plan: 98,8 mln zł), a w ramach podatku PIT – 36,8 mln zł (plan: 34,6 mln zł). Województwo wydało 452,7 mln zł.

- Dochody są niższe, a to w wyniku odbierania kompetencji samorządom, np. w zakresie melioracji. Skutkuje to też spadkiem zdolności kredytowej – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak . Jeżeli chodzi o wydatki, to różnica wynika z niewykonanych zadań majątkowych, dotyczy to niektórych inwestycji, a chodzi przede wszystkim o opóźnienie realizacji projektów. Deficyt jest mniejszy niż planowano. Pokryty został częściowo z kredytu oraz  wolnych środków.

Największe środki w ramach budżetu województwa przeznaczone zostały na transport i komunikację. - Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie przewozów regionalnych, dopłaty do biletów ulgowych autobusowych, realizację połączeń lotniczych. Cały czas realizujemy wojewódzki program budowy i modernizacji dróg – wyjaśniła marszałek Polak. Duże środki przeznaczone zostały także na sprawy społeczne. To stypendia, modernizacja obiektów WOSiR w Drzonkowie, dotacje dla uczelni wyższych i wsparcie organizacji pozarządowych.

Zobacz prezentację

Zapisz się do naszego newslettera!