Szczegóły aktualności:

Sprawozdania szpitalnych spółek zatwierdzone!

Marzena Toczek | Wydarzenia | 26-06-2019

Zarząd województwa, jako zgromadzenie wspólników lubuskich szpitali przekształconych w spółki prawa handlowego przyjął, sprawozdania Zarządów Spółek z ich działalności oraz sprawozdania finansowe za rok 2018, udzielając absolutorium. Podczas obrad zgromadzenia przyjęto także uchwały o podziale zysków oraz pokryciu straty. – Lubuskie ma najmniej zadłużoną ochronę zdrowia w Polsce. Nasze szpitale się rozwijają, podnoszą standardy oferując coraz lepsze warunki leczenia – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zgromadzenie zwyczajne musi obowiązkowo odbyć się raz w roku. Przedmiotem obrad jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podjęcie uchwały o podziale zysków albo pokryciu straty, a także udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Udziałowcami Szpitala są Uniwersytet Zielonogórski (51% udziałów) i Samorząd Województwa Lubuskiego (49% udziałów).

Szpital na koniec 2018 r. osiągnął stratę w wysokości 349,1 tys. zł. Prezes Zarządu Spółki Marek Działoszyński, przedstawiając sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2018 r. podkreślił, że na stratę tę założyło się przede wszystkim: niedostosowane do rzeczywistych warunków finansowanie z NFZ, źle wycenione procedury, a także wzrost wynagrodzeń i usług zewnętrznych (żywienie, sprzątanie, itp.).

Prezes Zarządu przedkładając sprawozdanie z działalności Spółki poinformował o najważniejszych inwestycjach realizowanych w ub.r. Priorytetowym zadaniem w 2018 r. było rozpoczęcie budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, a także otwarcie Sali Hybrydowej czy pracowni Cytostatyków. Większość zadań inwestycyjnych realizowanych w Szpitalu w 2018 r. była współfinansowana ze środków budżetu województwa lubuskiego. Łącznie w ub.r. Szpital otrzymał ponad 6,5 mln zł dotacji od samorządu województwa.

Istotną kwestią, którą poruszył Prezes Zarządu był wzrost zatrudnienia w Szpitalu lekarzy z tytułami naukowymi. To efekt powołania w Zielonej Górze kierunku lalkarskiego i w ślad za tym utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego. Jeszcze w 2017 r. w Szpitalu pracowało 28 lekarzy z tytułami naukowymi, w 2018 r. - 37, a obecnie zatrudnionych jest 41. - To przełom jeśli chodzi o poziom kadry medycznej w Szpitalu Uniwersyteckim - zauważyła Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa. Powołanie kierunku lekarskiego na UZ przynosi oczekiwane efekty. - Wielomilionowe inwestycje oraz współfinansowanie kierunku medycznego w Zielonej Górze okazały się trafnymi decyzjami - podkreśliła marszałek Polak.

Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie Sp. z o.o.

Jednostka w formie spółki funkcjonuje od grudnia 2015 r. i cały czas się bilansuje. Rok 2018 r. jednostka zamknęła zyskiem w wysokości ponad 2,8 mln zł. Dzięki przekształceniu w spółkę prawa handlowego LCO może wykonywać usługi komercyjne, które w znacznym stopniu wpływają na osiągane wyniki.

Prezes Zarządu – Elżbieta Kozak, omawiając sprawozdanie z działalności za 2018 r. przedstawiła także najważniejsze zakupy inwestycyjne. Na ten cel z budżetu samorządu województwa jednostka otrzymała 600 tys. zł.

Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.

Prezentując sprawozdanie z działalności spółki Prezes Zarządu Katarzyna Lebiotkowska przedstawiła najważniejsze działania, które zakończyły się w ub. roku.  Główną inwestycją realizowaną przez Szpital w 2018 r. było uruchomienie zapasowego źródła zaopatrzenia w wodę. Na realizację tego zadania Szpital otrzymał dotację z budżetu województwa lubuskiego w wysokości 420 tys. zł.

Szpital w 2018 r. realizował program naprawczy w rezultacie czego zakończył rok obrotowy zyskiem netto w wysokości 341 tys. zł.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Szpitala, Jerzy Ostrouch, prezentując sprawozdanie za 2018 r. poświęcił je w dużej mierze informacji na temat największej w historii lecznicy inwestycji, tj. budowy Ośrodka  Radioterapii, która została zakończona w marcu br. Ważną inwestycją w 2018 r. był również zakup urządzenia PET/PC. Wiele inwestycji realizowanych przez Szpital współfinansowanych było z budżetu samorządu województwa. W ubiegłym roku szpital otrzymał łącznie 4,4 mln zł dotacji.

Ponadto zaprezentowane zostały wyniki finansowe jednostki. Szpital w Gorzowie Wlkp. od momentu przekształcenia w 2013 r. bilansuje się. Rok 2018 r. zamknął zyskiem w wysokości 59,8 tys. zł.

Zarówno Zarządy Szpitali, jak i Członkowie Rad Nadzorczych uzyskali absolutorium za 2018 r.

Galeria zdjęć

Zgromadzenie wspólników

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!