Szczegóły aktualności:

Lubuskie szpitale na plusie

Marzena Toczek | Wydarzenia | 27-06-2019

W województwie lubuskim funkcjonują cztery szpitalne spółki prawa handlowego. Co roku zgodnie z ustawą, zgromadzenie wspólników rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotów. - Wszyscy prezesi i zarządy jednostek uzyskali absolutorium, co oznacza, że osiągnęli dobre wyniki finansowe. Nasze szpitale się bilansują, inwestują, poprawiają warunki leczenia i dostęp do usług – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Najlepszy wynik finansowy uzyskało Lubuskie Centrum Ortopedii. - Spółka odnotowała wyższe przychody - na to złożyły się zwłaszcza zabiegi z wykorzystaniem implantów. Ten wynik przeznaczony zostanie na dalszy rozwój szpitala. Szpital nie po raz pierwszy osiągnął wynik dodatni – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr Lecha Wierusza w Świebodzinie sp. z o.o.

Przychody: 27,6 mln zł

Koszty: 24,1 mln zł

Wynik finansowy: 2,8 mln zł

Dofinansowanie  z budżetu województwa: 600 tys. zł

Najważniejsze inwestycje w 2018 roku: zakup sprzętu medycznego (stoły operacyjne, sprzęt wraz z oprogramowaniem do ucyfrowienia RTG, aparat RTG przyłóżkowy).

Od 6 lat, czyli od momentu przekształcenia w spółkę prawa handlowego bilansuje się także szpital w Gorzowie. - W tym roku  ma niewielki wynik dodatni. Szpital w 2018 roku realizował bardzo duże inwestycje tj.: budowa Ośrodka Radioterapii, baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obie inwestycje są już zakończone. Szpital oddał także do użytku oddział rehabilitacji. Szpital przygotowuje się do rozbudowy radioterapii o oddział hematologii. Staramy się też o środki na termomodernizację szpitala. Czekamy na akceptację Komisji Europejskiej - wyjaśniła marszałek.  

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

Przychody: 275,85 mln zł

Koszty: 275,79 mln zł

Wynik finansowy: 59,8 tys. zł

Dofinansowanie  z budżetu województwa: 8,2 mln zł

Najważniejsze inwestycje: budowa Ośrodka Radioterapii, zakup urządzenia PET/CT.

Na plusie jest także szpital Kardiologiczno-Pulmonologiczny w Torzymiu. – Szpital w 2017 roku zanotował stratę. W 2018 roku realizował program naprawczy z dobrym skutkiem, bo osiągnął wynik dodatni. Szpital uzyskał także większy kontrakt z NFZ. Placówka miała problemy z powodu dużego kredytu, ale mimo to obecnie rozwija usługi i kupuje sprzęt – podkreśla marszałek.  

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o.

Przychody: 20,3 mln zł

Koszty: 19,9 mln zł

Wynik finansowy: 341 tys. zł

Dofinansowanie  z budżetu województwa: 462 tys. zł

Najważniejsze inwestycje: budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę – przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej

Niewielką stratę w wysokości 350 tys. zł odnotował Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. - Szpital miał rekordowe w historii spółki przychody. Koszty na podobnym poziomie, natomiast wynik finansowy jest ujemy, ale jest to niewielka strata. W porównaniu do roku poprzedniego szpital poprawił sytuację i zmniejszył wynik ujemy. Strata spowodowana jest m.in. podwyżkami. Szpital realizuje bardzo wiele dużych inwestycji, np. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Przygotowuje się także do dużej inwestycji, tj. termomodernizacji – wyjaśniła E.Polak.

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. zo.o.

Przychody: 291,2 mln zł

Koszty: 291,5 mln zł

Wynik finansowy: - 349 tys. zł

Dofinansowanie  z budżetu województwa: 3,9 mln zł

Najważniejsze inwestycje: sala hybrydowa, pracownia cytostatyków, budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Rok 2018 w lubuskiej ochronie zdrowia podsumował także dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL  Tomasz Wróblewski. – To był trudny rok dla ochrony zdrowia, ponieważ reforma z 2015 roku nie pozwala szpitalom się rozwijać. Kontrakty z NFZ co prawda rosną, ale to zwiększenie przeznczone jest na wzrost płac - głównie pielęgniarek. Od kilku lat kontrakt na leczenie jest na niezmiennym poziomie, a koszty znacznie wzrastają. Nie zgadzamy się z opinią wojewody, który podkreślał, że prezesi nie potrafią zarządzać. Potrafią i odnajdują się w permanentnie zmieniającej się ochronie zdrowia -  zaznaczył.

Poinformował także, że samorząd województwa lubuskiego jako jeden z niewielu w Polsce nigdy nie pokrywał ujemnych wyników finansowych jednostek. Środki te przeznaczane są m.in. na inwestycje.

Galeria zdjęć

Absolutorium dla szpitalnych spółek marszałkowskich

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!