Szczegóły aktualności:

Przełazy - przetarg na sprzedaż nieruchomości

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 02-07-2019
Zarząd województwa informuje, że na tablicy ogłoszeń urzędu marszałkowskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl została umieszczona treść ogłoszenia przetargowego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego

Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie działki wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto

 (zł)

 

Wysokość wadium

(zł)

Godzina przetargu

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Przełazy,

gmina Lubrza

obręb 0006, Przełazy

204/2

ZG1S/00040771/6

1,6500

275 610,00

13 785,00

1000

 Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108.

Dodatkowe informacje w sprawie nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod numerem telefonu 68 45 65 343 lub tel. 68 45 65 471.

Zapisz się do naszego newslettera!