Szczegóły aktualności:

Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 02-07-2019

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Szkolenie w województwie lubuskim odbędzie się 8 sierpnia (czwartek) w godz. 9:00 – 18:00 w Zielonej Górze.  

Celem tego szkolenia jest podniesienie wiedzy i świadomości wśród uczestników nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów oraz zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i międzynarodowym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych. Uczestnicy zapoznani zostaną z możliwościami sprzedaży produktów własnych. Ponadto podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu poszukiwania źródeł finansowania, promocji i możliwości rozwoju własnej organizacji. Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże tak w zakresie promocji organizacji, jak również w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich kół gospodyń wiejskich z 7 województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i opolskiego.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. W szkoleniu może wziąć udział czterech(4) członków z jednego koła.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan, fax) na adres: k.trudnowska@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.  Zgłoszenia będą przyjmowane
do 10 lipca br. Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem naboru.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Karolina Trudnowska, tel. 22 639 87 63, k.trudnowska@efrwp.com.pl

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin na stronie:
https://www.efrwp.pl/news/show/512/zapraszamy-kola-gospodyn-wiejskich-do-udzialu-w-szkoleniach-w-ramach-operacji-lokalne-regionalne-i-tradycyjne-szansa-dla-kol-gospodyn-wiejskich

 

Ramowy program szkolenia

9:00

Powitalna kawa

09:30

Przywitanie uczestników szkolenia, kwestie organizacyjne

09:45

Prezentacja każdego z KGW (czym się zajmują, doświadczenia, problemy, potrzeby)

11:15

Wykład: Lokalne, regionalne i tradycyjne produkty – dziedzictwo kulinarne, krajowe i unijne systemy jakości żywności

12:30

Wykład: Handel detaliczny/wprowadzenie do obrotu żywności, krótkie łańcuchy dostaw

13:45

Obiad

14:30

Wykład: Promocja produktu i promocja organizacji

15:45

Wykład: Formy organizacji KGW, źródła finansowania dla KGW

17:00

Networking: wymiana doświadczeń, pytania, uwagi

18:00

Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Zapisz się do naszego newslettera!