Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 09-07-2019

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 9 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali propozycje podziału środków budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającej na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zapisz się do naszego newslettera!