Szczegóły aktualności:

Związek Lekkiej Atletyki z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 03-07-2019

Lubuski Związek Lekkiej Atletyki z Zielonej Góry decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 4 tys. zł na zadanie pn. Udział w finałach XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Zadanie publiczne polegać będzie na udziale zawodników Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki w kategorii juniora młodszego w finałach XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozgrywanych w Poznaniu.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapisz się do naszego newslettera!