Szczegóły aktualności:

Liga Obrony Kraju Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 04-07-2019

Liga Obrony Kraju Lubuska Organizacja Wojewódzka z Gorzowa Wlkp. decyzją zarządu województwa otrzymała wsparcie w wysokości 3 tys. zł na zadanie pn. Organizacja i przeprowadzenie turnieju sportowo-rekreacyjnego z okazji 75 rocznicy powstania Stowarzyszenia.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać ma na zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnieju strzeleckiego na obiektach strzelnic w Organizacjach Powiatowych i Rejonowych na terenie województwa lubuskiego.
W ramach turnieju zostaną rozegrane konkurencje rekreacyjno-sportowe tj. strzelanie z broni kulowej i pneumatycznej, pojedynek strzelecki, kros strzelecki, rzut granatem, bieg oraz turniej darta. Uczestnicy będą rywalizowali w konkurencjach indywidualnie i drużynowo według opracowanego regulaminu. Turniej finałowy zostanie przeprowadzony w dniu 14.09.2019 r. w miejscowości Sosny koło Witnicy.

Zapisz się do naszego newslettera!