Szczegóły aktualności:

„START” z Zielonej Góry z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 05-07-2019

Zrzeszenie Sportowo - Rehabilitacyjne „START” z Zielonej Góry decyzją zarządu otrzymało wsparcie w wysokości 7 tys. zł na realizację zadania pn. Organizacja imprez sportowych w dyscyplinach paraolimpijskich dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na organizacji dwóch imprez sportowych w dyscyplinach sportowych paraolimpijskich, które odbędą się w Zielonej Górze - Drzonkowie i Gościmiu. Zawody sportowe umożliwią przygotowanie zawodników do udziału w ważnych imprezach sportowych rangi Mistrzostw Polski w dyscyplinach sportowych paraolimpijskich tj. bocci, tenisie stołowym i strzelectwie sportowym. Adresatami zadania publicznego są osoby niepełnosprawne z różnymi schorzeniami w tym osoby ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu.

Zapisz się do naszego newslettera!