Szczegóły aktualności:

Lubuskie zabytki z dofinansowaniem

Małgorzata Trzcionkowska | Wydarzenia | 09-07-2019

Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego podpisał kolejne umowy na dofinansowanie zabytków z budżetu województwa lubuskiego. Tym razem w powiecie żagańskim i żarskim.

Dofinansowanie przyznano: na prace konserwatorskie i restauratorskie przy gotyckim ołtarzu bocznym warsztatu Mistrza z Gościszowic, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach (gmina Małomice). Koszt zadania to 60.200 zł, 30.000 zł stanowi dotacja.

W 2018 roku przeznaczono 20.000 zł na prace konserwatorskie przy ołtarzu Zesłanie Ducha Świętego Mistrza Ołtarza z Gościszowic z 1516 r., w 2017 było to 30.000 zł również na prace przy ołtarzu, zaś 2016 zabytek został zasilony kwotą 40.000 zł na konstrukcję więźby dachowej, wymianę pokrycia i remont murów obwodowych.

Inne źródła finansowania w b.r.: 10.000 zł przeznaczone na prace przez powiat żagański, 1 tys. zł ze Stowarzyszenia na rzecz remontu i odnowy kościoła w Chichach, zaś środki własne parafii wyniosły 19.200 zł

Kościół został wybudowany w drugiej połowie XIII wieku. Obecne sklepienie sieciowe pochodzi z początków XVI wieku. Kościół rozbudowano w 1614 o kaplicę, a odnowiono w 1710. W drugiej połowie XVIII wieku przebudowano w obiekcie okna, a w drugiej połowie XIX wieku - szczyty. Murowany z kamienia, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, kaplicą, zakrystią i składzikiem. Do nawy od strony zachodniej przylega prostokątna wieża. We wnętrzu zachowały się dwa wczesnogotyckie tryptyki oraz szereg renesansowych kamiennych nagrobków. Kościół otoczony jest kamiennym murem z XIV – XV w., w obrębie którego znajduje się parterowa bram.

Gotycki ołtarz z 1516 roku, przypisywany pracowni Mistrza Ołtarza z Gościszowic to drewniany poliptyk szafiasty. W części środkowej scena Zaśnięcia Marii, w predelli scena Obrzezania. Na pokrytych rytym ornamentem awersach skrzydeł bocznych ślady po rzeźbach czterech Świętych Dziewic, na rewersie scena Zwiastowania. Prace zaplanowano z powodu złego stanu zachowani ołtarza: liczne ubytki, osłabienie przyczepności zapraw, polichromii i złoceń. Celem jest utrwalenie substancji zabytkowej oraz przywrócenie utraconych walorów artystycznych i estetycznych.

Kolejna dotacja została przeznaczona dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym (gmina Szprotawa) na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ołtarzu bocznym w zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lesznie Dolnym. Koszt zadania to 89.562,43 zł, kwota dotacji województwa to 30.000 zł. Środki własne parafii – 49.562,42, dotacja powiatu żagańskiego 10.000 zł. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – 8.000 zł.

Kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP należy do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lesznie Górnym - jest to budowla barokowa zbudowana w 1670 r. po znacznej przebudowie pierwotnej romańskiej budowli, z dobudowaną w 1796 r. wieżą. Wnętrze również barokowe, ołtarz z rzeźbą Matki Boskiej z 1500 roku.

Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania stanowi interesujący przykład sztuki barokowej. Jest to jednoosiowa nastawa przyścienna z retabulum na niskim cokole ustawionym na mensie. W nastawie obraz olejny ze sceną Ukrzyżowania, w zwieńczeniu niewielka scena Nawiedzenia i figury: Madonna z Dzieciątkiem i św. Piotr. Obecnie malowidła pokryte przemalowaniami. Zły stan zachowania obiektu, przekształcenia kompozycyjne zadecydowały o podjęciu prac konserwatorskich.

Dofinansowanie otrzymała również gmina Żary na opracowanie ekspertyzy technicznej, badań konserwatorskich oraz wykonanie projektu budowlanego dot. pałacu we Włostowie. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 21.600 zł, kwota dotacji – 10.000 zł, środki własne gminy 11.600 zł.

Pierwotna siedziba, wzniesiona pod koniec XV lub na początku XVI wieku przez Wiedebachów, była dworem obronnym otoczonym fosą. Budynek, murowany z cegły i kamie­nia, założony był na planie zbliżonym do kwadratu, z wnę­trzem rozplanowanym w układzie dwutraktowym. Obiekt był podpiwniczony i posiadał minimum dwie kondygnacje nadziemne. W 1803 roku siedzibę gruntownie przebudowa­no nadając jej klasycystyczny kształt. Zachowując plan starszego budynku, przekształcono jego wnętrze i architekturę zewnętrzną. Nowy obiekt był budowlą piętrową, podpiwniczo­ną nakrytą wysokim dachem mansardowym z lukarnami, zwieńczonym drewnianą wie­życzką z zegarem. Pięć osi symetrycznie zakomponowanej fasady wyznaczały nieregularnie umieszczone otwory okienne. Wejście główne, umieszczone w osi środkowej, w otworze zamkniętym łukiem koszowym, poprzedzone było rampą, pod którą mieściły się drzwi do piwnic. Skromna dekoracja fasady ograniczała się do gzymsów działowych. Analogicznie jak fasadę opracowano elewa­cję ogrodową. Do wnętrz wprowadzono m.in. krzyżowe sklepienia spoczywające na bezstylowych kolumnach, nawiązujące do poprzed­nich epok, a także fasety i sztukaterie. Od 1991 roku w stanie ruiny.

Galeria zdjęć

Podpisanie umów na dofinansowanie zabytków w powiecie żarskim i żagańskim

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!