Szczegóły aktualności:

Spotkanie ws. kryteriów dla Działania 1.2

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 09-07-2019

9 lipca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości RPO-L2020. Jego celem było przybliżenie tematyki związanej z warunkami ubiegania się o dofinansowanie w ramach wyżej wymienionego konkursu.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele potencjalnych wnioskodawców, głównie instytucji otoczenia biznesu, planujący ubiegać się o dofinansowanie. Omówioo kryteria merytoryczne dla działania w wersji roboczej – ich zakres i wprowadzone zmiany. Szczególny nacisk położono na te kryteria, których niespełnienie było najczęstszym powodem negatywnej oceny podczas minionych naborów.

Podczas dyskusji uczestnicy zgłaszali problemy, jakie napotykali w trakcie pisania wniosków oraz propozycje wprowadzenia zmian, ułatwiających skuteczne ubieganie się o dofinansowanie. Eksperci omówili szczegółowo kryteria, w których wnioskodawcy najczęściej popełniają błędy oraz wskazali, jak ich unikać. Uczestnicy skorzystali z okazji do zadawania pytań, dotyczących konkretnych sytuacji.

Nabór wniosków w konkursie dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, typ projektu I i II, zaplanowany jest na 7-18 października 2019 r.

 

Zapisz się do naszego newslettera!