Szczegóły aktualności:

Stanowisko w sprawie oświadczenia posła Jacka Kurzępy

Małgorzata Trzcionkowska | Wydarzenia | 11-07-2019

Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, podczas konferencji prasowej 11 lipca br., odniósł się do stwierdzeń zawartych w oświadczeniu posła Jacka Kurzępy, opublikowanym na profilu internetowym posła oraz na stronie Sejmu RP w oświadczeniach poselskich. Wicemarszałek wskazał, że zarzuty podniesione przez posła wobec Marszałka Województwa Lubuskiego i Zarządu Województwa Lubuskiego, są bezzasadne, a ich właściwym adresatem jest administracja rządowa.  

OŚWIADCZENIE WICEMARSZAŁKA STANISŁAWA TOMCZYSZYNA:

W imieniu zarządu województwa lubuskiego przedstawiam stanowczy sprzeciw wobec oświadczenia poselskiego pana posła Jacka Kurzępy, w którym oskarżył marszałek województwa lubuskiego o wydanie zgody firmie Swiss Krono w Żarach na spalanie 100 tysięcy ton pyłów powstających podczas produkcji płyt wiórowych. Owo oświadczenie odczytuję jako mało merytoryczny wstęp do kampanii, przed wyborami parlamentarnymi. Jest w nim mowa o zagrożeniu zdrowia, życia młodego pokolenia, co jak mniemam, ma świadczyć o szczególnej trosce i zaangażowaniu pana posła.

Owszem, taka decyzja została wydana, ale na podstawie badań i decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podlegającego bezpośrednio administracji rządowej, a więc formacji pana posła.

Zobacz: Postanowienie WIOŚ

Pan poseł nie rozumie podstawowych, elementarnych rzeczy. Marszałek województwa lubuskiego, czy działający w jego imieniu dyrektorzy departamentów wydają zezwolenia, ale muszą one mieć podstawę prawną.

Ścieżka wyglądała następująco: my zwróciliśmy się do WIOŚ o przebadanie odpadów i na tej podstawie o wydanie decyzji. WIOŚ w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję pozytywną, co było podstawą do wydania przez UMWL zgody. Chcę jasno podkreślić, że sami nie posiadamy instrumentów badawczych w tym zakresie.

Skoro są protesty posła Jacka Kurzępy, to zwróciliśmy się do WIOŚ o ponowne zbadanie sprawy. Zwróciliśmy się jednocześnie do Ministerstwa Środowiska z prośbą o interpretację i kontakt z WIOŚ, który jest jego jednostką podległą Ministerstwu. Jeżeli pan poseł tak mocno stawia ten temat, to chciałem mu zwrócić uwagę, że Ministerstwo Środowiska podlega rządowi powołanemu przez Prawo i Sprawiedliwość. Skoro partia pana posła tak dba o środowisko, to powinna użyć posiadanych instrumentów i podjąć kroki w celu zamknięcia zakładu Swiss Krono w Żarach. Wówczas - według posła Kurzępy - mieszkańcy Żar będą oddychać znakomitym powietrzem.

Z moich informacji wynika, że zakład przedkłada cykliczne sprawozdania i instaluje urządzenia zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska. Oczywiście zakład jest w jakimś stopniu dokuczliwy, ale normy są przestrzegane.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za rzeczy o które pan poseł nas pomawia. Jeśli po powtórnych badaniach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jego decyzja będzie negatywna, jeśli Ministerstwo Środowiska też wypowie się negatywnie, to my decyzję natychmiast cofniemy.

Dbamy o zdrowie mieszkańców, a czyste środowisko jest jednym z najważniejszych priorytetów województwa lubuskiego. Z funduszy Urzędu Marszałkowskiego została dofinansowana Stacja Monitorowania Jakości Powietrza w Żarach, która obecnie znajduje się pod zarządem Wojwódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jeszcze raz podkreślam, że zgody w sprawie Swiss Krono zostały wydane na podstawie badań i decyzji WIOŚ, podlegającego administracji rządowej i tam należy kierować ewentualne zapytania.Zapisz się do naszego newslettera!