Szczegóły aktualności:

Wznowienie postępowania w sprawie SWISS Krono

Marzena Toczek | Wydarzenia | 12-07-2019

W związku z faktem ujawnienia istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych – co do zakresu przeprowadzonych ekspertyz i badań dot. ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi przez LWIOŚ podczas kontroli wnioskodawcy SWISS Krono Sp. z o.o. i konieczności ich zweryfikowania zostało wznowione z urzędu postępowanie zakończone decyzją ostateczną dot. uznania pyłu drzewnego za produkt uboczny niebędący odpadem powstający podczas produkcji płyt drewnopochodnych w SWISS Krono.Zapisz się do naszego newslettera!