Szczegóły aktualności:

Torzym zabiega o nowoczesną oczyszczalnię ścieków

Marzena Toczek | Wydarzenia | 15-07-2019

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dotycząca rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Torzymiu to temat spotkania marszałek Elżbieta Anny Polak z Ryszardem Stanulewiczem – Burmistrz Torzymia. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze gminy.

Przedsięwzięcie  zakłada podjęcie prac na rzecz gospodarki ściekowej mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Do podstawowych problemów w istniejącym systemie oczyszczania ścieków należą:

• Niewystarczająca przepustowość i parametry oczyszczalni ścieków na obszarze Aglomeracji Torzym

• Nieodpowiednia technologia systemu oczyszczalni,

• Brak dostępu mieszkańców Aglomeracji Torzym do właściwej infrastruktury kanalizacyjnej.

Problemem głównym projektu jest ograniczony dostęp do dobrej jakości infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Gminy Torzym.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Torzym.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

•Poprawa przepustowości i parametrów oczyszczalni ścieków na obszarze Aglomeracji Torzym, poprzez modernizację i przebudowę oczyszczalni, w tym zwiększenie docelowej średniej przepustowości do 1000 m3/d.

•Poprawa technologii systemu.

•Poprawa dostępu mieszkańców do właściwej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej –  w postaci rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni.

Zapisz się do naszego newslettera!