Szczegóły aktualności:

CZMiD: Niech się mury pną do góry

Marzena Toczek | Wydarzenia | 16-07-2019

Codziennie widać postęp prac, codziennie jest o krok bliżej końca – na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze rośnie Centrum  Zdrowia Matki i Dziecka. – Zdrowie i życie najmłodszych Lubuszan jest bezcenne. Nie ma w tej chwili ważniejszej inwestycji w regionie. To dla nas priorytet, dlatego ważne jest, że inwestycja realizowana jest zgodnie z planem – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Koszt inwestycji to 112 mln zł. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w 2021 r.

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stworzy również nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie. Dodatkowo:

- poprawi się jakość leczenia poprzez dostęp do różnego rodzaju specjalistów

- leczenie dzieci i matek skoncentruje się w jednym budynku

- poprawi się wykorzystanie aparatury medycznej poprzez skumulowanie sprzętu dla dzieci wysokiej klasy w jednym miejscu

- pojawi się możliwość przeniesienia oddziałów leczących dzieci ( Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej)ze starych budynków do jednego budynku, przez co uwolnione zostaną miejsca na potrzeby oddziałów dla dorosłych.

Powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przyniesie również inne wymierne korzyści dla Szpitala poprzez:

-  spełnienie przez Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urologii oraz przez Oddział Położniczy  i Ginekologiczny obowiązujących norm zgodnych z rozporządzeniem MZ z dnia 26  czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

-  zapewnienie właściwej opieki medycznej dla dzieci i utworzenie oddziału intensywnej terapii pediatrycznej

-  lokalizację wszystkich oddziałów pediatrycznych w jednym miejscu,  która ze względu  na  specyfikę intensywnej terapii dziecięcej stworzy możliwości korzystania z pomocy wielu specjalistów z różnych dziedzin np.: pediatrii, chirurgii dziecięcej, neurologii, nefrologii, hematoonkologii, urologii dziecięcej

- skupienie specjalistycznych oddziałów pediatrycznych zapewniających kompleksową opiekę nad dzieckiem  w jednym miejscu pozwoli na odseparowanie od oddziałów, gdzie przybywają dorośli i wpłynie na wysoki standard leczenia

- stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno – zabiegowej spełniającej najwyższe standardy dla nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego

- zwiększenie liczby łóżek dla specjalności pediatrycznych

- podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych

- ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki pediatrycznej oraz zmniejszenie obecnie dużej liczby   migracji poza województwo na leczenie specjalistyczne

- poprawę standardów leczenia i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury, co pozwoli na rozszerzenie wykonywanych procedur wielospecjalistycznych    dla dzieci, takich jak hematologia dziecięca, diabetologia dziecięca oraz onkologia dziecięca.       

Budowa Centrum stworzy również nowoczesną bazę naukowo – dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

TERMINY:

28 grudnia 2016 r. - umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej

01 czerwca 2017 r. - ogłoszenie pierwszego przetargu (unieważniony z powodu wpłynięcia dwóch ofert przekraczających znacząco kwotę, jaką dysponował szpital)

29 stycznia 2018 r. - ogłoszenie drugiego przetargu

6 kwietnia 2018 r. - dofinansowanie inwestycji z budżetu województwa kwotą 20.271.575 zł .

13 kwietnia 2018 r. - rozstrzygnięcie przetargu - wybór wykonawcy.

15 maj 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą tj. firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.

17 września 2018 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę

23 września 2018 r. – uroczyste rozpoczęcie budowy i podpisanie Aktu Erekcyjnego

do 30 października 2020 r. przewidywana data zakończenia robót budowlanych.

2021 r. – przyjęcie pierwszych pacjentów

 

Źródła finansowania:

Łączna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 112 292 675,00 zł, w tym:

- Środki unijne: 59 359 999,97 z

- Budżet państwa: 9 186 760,00 zł

- Budżet województwa lubuskiego:  28 911 525,00 zł

- Środki własne szpitala: 14 834 390,03 zł

Tak będzie wyglądało CZMiD:

Dane techniczne:

-  budynek  będzie  posiadał  cztery kondygnacje nadziemne i jedną  podziemną.

- wysokość budynku - 20  m,

- powierzchnia netto 14.634 m2,

- kubatura obiektu: ok. 60.000 m3.

Galeria zdjęć

Rośnie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!