Szczegóły aktualności:

O przywróceniu ZFŚS w szpitalu w Ciborzu

Marzena Toczek | Wydarzenia | 17-07-2019

17 lipca br., z inicjatywy Elżbiety Anny Polak, w urzędzie marszałkowskim, odbyło się spotkanie w sprawie przywrócenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele działających przy jednostce związków zawodowych, Bogusław Motowidełko, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz Beata Sudnik-Kotus, dyrektor szpitala.

Od kilkunastu lat w Szpitalu obowiązuje porozumienie, zawarte pomiędzy wszystkimi związkami zawodowymi, dotyczące nietworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W opinii Bogusława Motowidełko, przyszedł już czas, by przywrócić Fundusz, gdyż takie są oczekiwania większości pracowników jednostki.

W powyższej sprawie jednoznaczne stanowisko przyjęła również marszałek Elżbieta Anna Polak, która zauważyła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, jakim jest Szpital w Ciborzu powinien tworzyć Fundusz. Z uwagi na trudną sytuację finansową w ochronie zdrowia, a zwłaszcza w sferze psychiatrii, działania związane z przywróceniem Funduszu powinny odbywać się stopniowo, w określonym przedziale czasowym tak, by nie zachwiać finansów Szpitala, które już po zabraniu przez NFZ kontraktu na neurologię o wartości ok. 2,8 mln zł, są mocno uszczuplone.

Przedstawiciele Związków Zawodowych (z wyjątkiem przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”) zauważyli, że większość członków reprezentowanych przez nich Związków podtrzymuje chęć nietworzenia ZFŚS, a pozyskiwane środki przez Szpital propunują przeznaczyć na podwyżki.

Dyrektor B. Sudnik-Kotus podkreśliła, że regularnie spotyka się z pracownikami i potwierdziła, że jedyną organizacją związkową występującą z żądaniem przywrócenia Funduszu jest „Solidarność”.

Bolączką Szpitala jest niedoszacowanie wyceny procedur medycznych wykonywanych w jednostce. Dyrektor B. Kotus zauważyła, że mimo wzrostu kosztów związanych z podniesieniem płacy minimalnej, wzrostem cen mediów itp., procedury medyczne wyceniane są od wielu lat na tym samym poziomie, a istnieją nawet przypadki obniżania wyceny świadczeń. Szpital ma potencjał, chce się rozwijać niemniej kontraktowanie nowych zakresów świadczeń uzależnione jest od ogłaszanych przez NFZ konkursów.

Przewodniczący B. Motowidełko zauważył, że podwyżki, o których mówi część związków i tworzenie ZFŚS to dwie zupełnie inne kwestie. Potwierdził, że tworzenie ZFŚS to obowiązek pracodawcy, a związki zawodowe nie mogą działać przeciwko interesom pracowników zapisanych w prawie.

Reasumując dyskusję, wszystkie strony spotkania potwierdziły, że należy rozważyć możliwość przywrócenia od lipca br. lub od stycznia 2020 r. odpisu na ZFŚS. W tej sprawie odbędzie się szereg spotkań wewnątrz Szpitala w celu uzgodnienia działań satysfakcjonujących wszystkie strony.

Dodatkowo marszałek Elżbieta Anna Polak zwróciła się do Przewodniczącego Zarządu Regionu o wsparcie podczas rozmów w różnych gremiach, starań Szpitali oraz Zarządu Województwa Lubuskiego o lepsze finansowanie psychiatrii, o lobbowanie zarówno w ministerstwie zdrowia jak i w NFZ na rzecz poprawy kontraktowania lubuskich jednostek ochrony zdrowia.

Na koniec ustalono, że pierwsze spotkanie w sprawie przywrócenia ZFŚS w Szpitalu w Ciborzu odbędzie się tuż po wakacjach, w pierwszym tygodniu września.

Informacja: Departament Ochrony Zdrowia UMWL

Zapisz się do naszego newslettera!